Økonomiprofessor advarer mod Foghs forbrug

Slettet Bruger,

26/08/2007

I dagens Politiken gør den tidligere formand for Velfærdskommissionen Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Århus Universitet, status over Fogh-regeringens evne til at opfylde 2010-planen. Planen, der fik sin afløser, 2015-planen, i tirsdags, blev introduceret under SR-regeringen, men det blev V og K, der kom til at gennemføre planen. Og trods opfyldelse af målene på beskæftigelsområdet og i forhold til at halvere den offentlige gæld, er Torben M. Andersen ikke begejstret for den borgerlige regerings resultater på den økonomiske politik.

"Det gik på det jævne. Det helt centrale i 2010-planen var udgiftsmålene, og de blev ikke nået," udtaler han.

Ifølge den oprindelige plan måtte udgifterne til offentlig service stige med 0,5 til 1 procent om året. I årene med VK-regering har stigningen i stedet været på 1,4 procent. Og det giver problemer, også selvom man har været i stand til nedbringe den offentlige gæld.

"Hvis de offentlige udgifter på sigt ligger på et højere niveau, så vælter regnestykkerne i den nye plan på gulvet. Og når man har gennemført et velfærdsløft, må man regne med, at det er permanent," forklarer Torben M. Andersen.

Fætter Højbensk tankegang

Gældsnedbringelsen siden 2001 skyldes i høj grad ekstraordinære indtægter fra Nordsøolie og beskatning af pensionsafkast. Professoren sammenligner derfor regeringen med en mand, der overskrider sine budgetterede udgifter for derefter at vinde i tips. I mandens nye budget fortsætter han sit udgiftsniveau og regner med at få 13 rigtige igen.

"Så vil bankrådgiveren sige, at han ikke kan blive ved med at være Fætter Højben," siger Torben M. Andersen.

Ifølge den nye 2015-plan skal de offentlige udgifter stige med 1,75 procent til næste år, 1 procent de fire efterfølgende år og 0,75 i 2013. Men økonomiprofessoren fra Århus har ikke den store tiltro til, at de mål bliver overholdt

"Profilen er den samme som i 2010-planen. Høj vækst i starten og mindre vækst senere hen. Det lykkedes ikke med 2010-planen. Nu siger man det samme igen. Det er ikke troværdigt," mener Torben M. Andersen.

[email protected]

Kilde: