Hvordan får vi flere og mere kvalificerede politikere?

Man høre ofte den påstand, at "vi har de politikere vi fortjener" og jeg kan ikke sige mig fri for selv at have benyttet den formulering

Christian Melgaard,

29/08/2011

Man høre ofte den påstand, at "vi har de politikere vi fortjener" og jeg kan ikke sige mig fri for selv at have benyttet den formulering. Efter at have oplevet endnu et par partilederrunder, vil jeg imidlertid være lidt mere forsigtig med at bruge den vending, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi, danskerne, kolletivt ikke har fortjent bedre.

Det er rigtige, at vi har de politikere vi har stemt på, men det er en helt anden snak, og det betyder langt fra at det også er de politikere vi har fortjent - håber jeg da.

Forskellen ligger i den måde vores såkaldte folkevalgte baner sig vej til folketinget. Det er et spørgsmål om hvordan kandidaterne udvælges, og dermed et spørgsmål om strukturen i de enkelte partier. Det er ikke tilfældigt, at man i mange partier kan konstatere, at folketingsmedlemmerne er relativt dårligt uddannede og mangler egentlig erhvervserfaring.

I nogle af de gamle partier er størstedelen af kandidaterne "boblet op" gennem partiorganisationen uden på noget tidspunkt at have bværet i berøring med et almindeligt job. Check selv på Folketingets hjemmeside, hvor der ligger et CV for hvert enkelt medlem. Den traditionelle vej er at være aktiv i en ungdoms- og/eller studenterorganisation, dernæst i moderpartiet og måske et par år i "politisk kuvøse" i et sekretariatsjob - og så er man klar til at udtale sig skråsikkers om lovgivning, erhvervspolitik, udenrigspolitik og sågar aspirere til ministerposter.

Nogle af løsninger kunne være sikre en bedre adgang til at blive stillet op (- jeg erkender at det er en svær hurdle), at beskære antallet af folketingsmedlemmer, at sætte en åremålsbegrænsning på hvor længe den enkelte må sidde klistret til folketingstaburetten og så til gengæld betale dem der vælges ind lidt bedre end det sker idag. Derved kunne man måske inspirere flere kompetente mennesker til at stille op og reducere antallet af levebrødspolitikere.

Kilde: