Ågerup: Tilhængere af frihandel bør heppe på McCain

Hvis man går ind for international frihandel og synes, det er et vigtigt emne, så bør republikaneren John McCain byde sig til som ens foretrukne ka...

Slettet Bruger,

05/03/2008

Hvis man går ind for international frihandel og synes, det er et vigtigt emne, så bør republikaneren John McCain byde sig til som ens foretrukne kandidat til præsidentposten i USA. Det mener direktører for den borgerlig-liberale tænketank CEPOS, Martin Ågerup. Han påpeger med tal fra den amerikanske tænketank Cato, at begge de demokratiske kandidater, Clinton og Obama, har stemt overvejende imod mere frihandel, når de har haft chancen.

"Cato kortlægger de føderale politikeres stemmeafgivning på to områder: Forslag om indførelse eller afskaffelse af handelsbarrierer og forslag om indførelse eller afskaffelse af subsidier til amerikansk eksport. Hillary Clinton har i løbet af sin karriere som senator haft mulighed for at stemme imod handelsbarrierer i 29 afstemninger, men stemte kun imod i ni af disse (31 pct.). Tilsvarende stemte hun kun i et tilfælde ud af syv mulige imod statssubsidier til eksportvarer (14 pct.). Barack Obama har i 4 ud af 11 tilfælde stemt imod handelsbarrierer (36 pct.) og i nul ud af to afstemninger om handelssubsidier stemt imod," skriver Martin Ågerup på CEPOS' blog.

Omvendt forholder det sig med John McCain.

"John McCains stemmeafgivelse står i skærende kontrast til de to demokraters. McCain har i 35 ud af 40 afstemninger stemt imod handelsbarrierer (85 pct.) og i otte ud af 10 afstemninger stemt imod eksportsubsidier (80 Pct.). Dette gør McCain til én ud af kun en håndfuld senatorer, som Cato Institute betegner som ”free traders”. McCains klare støtte til fri handel er også kommet til udtryk i valgkampen, for eksempel ved primærvalget i Michigan, hvor McCain ikke ville tilslutte sig Mitt Romneys populære, men urealistiske løfter om, at de mistede arbejdspladser i industrisektoren skulle hentes tilbage. McCain sagde modigt, at de tabte arbejdspladser var tabt for altid, og at det i stedet drejede sig om at skabe nye arbejdspladser," skriver Ågerup.

Han mener, at det ud fra et frimarkedsperspektiv og med danske interesser i baghovedet er bekymrende med de to demokraters antifrihandel-retorik.

"Danmark eksporterer omtrent en tredjedel af sit BNP, hvilket gør Danmark til et af de lande i verden, der er mest integreret i den globale økonomi. Det er med andre ord i vores interesse, at vi i USAÂ’s præsident har en allieret i kampen for øget frihandel. Det er derfor bekymrende set fra et dansk perspektiv, at både Clinton og Obama i deres respektive valgkampe til tider forholdsvis aggressivt har plæderet for protektionistiske tiltag, der skal beskytte amerikansk industri mod konkurrence fra udlandet - herunder en genforhandling af den Nordamerikanske frihandelsaftale mellem USA, Canada og Mexico, NAFTA," skriver Martin Ågerup.

[email protected]

Kilde: