Forslag til ændring af Racismeparagraffen

Hermed argumenteres for, at ordet "tro" skal fjernes fra Racismeparagraffen

Kasper P. Kepp,

02/01/2011


Hermed argumenteres for, at ordet "tro" skal fjernes fra Racismeparagraffen.


Hvad den lovgivende magt skrev: "Kritik af tro i en videre kreds" er strafbart
Således har embedsmændene valgt at formulere racismeparagraffen: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

Mest problematiske juridiske konsekvens: Hvis man med forsæt til udbredelse i en videre kreds nedværdiger en gruppe personer på grund af deres tro, straffes man med bøde eller fængsel.


Hvordan dommeren definerer "videre kreds", er ligesom alle andre usikkerheder i dansk ret med til at give manøvrerum fra embedsmændene til den dømmende magt. Er det i en lille forsamling? Ved et selskab? Det bestemmer dommeren.


Problemet med ordet "tro"

(1) Tro er ikke en genetisk eller medfødt egenskab, der ikke kan afvikles. Tværtimod bør man have frihed til at afvikle sin tro, hvis man kommer på bedre tanker. Race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse samt sexuel orientering er derimod ikke noget, man bare kan ændre. Derfor har disse forhold en anden logisk og juridisk kontekst. Derfor er tro logisk set (og dermed juridisk set) ikke forenelig med de andre forhold i lovteksten.

(2) Tro er en ide. Ideer kan ændres. I et frit samfund er ideerne det vand, som samfundet næres af: I evig, dynamisk vekselvirkning, bølgeskvulp frem og tilbage, for og imod, det nærende medium og overlevelsesgrundlaget, ligesom vand er livs overlevelsesgrundlag. Man kan ikke hæve ideer over kritik. Det er udemokratisk.

At disse misforhold ikke er mere undersøgt i debatten om Racismeparagraffen og ytringsfrihed i almindelighed, undrer mig. Ideer skal altid være genstand for åben kritik.

Jeg foreslår derfor, at ordet "tro" fjernes fra Racismeparagraffen.


Kilde: