Farvel til immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder i form af patenter og kopibeskyttelse er monopoler tildelt og håndhævet af staten

Martin Rytter,

01/01/2010

Immaterielle rettigheder i form af patenter og kopibeskyttelse er monopoler tildelt og håndhævet af staten.

Afvisning af immaterielle rettigheder har potentialet til at ændre verden. Det viser sig i stigende grad umuligt for stater at håndhæve gældende lovgivning på området. Samtidigt smulrer både ideologiske og økonomiske argumenter for statslig indblanding.

Den mest overbevisende ideologiske afvisning af immaterielle rettigheder leveres af Stephan Kinsella. I "Against Intellectual Property" konkluderer han at immaterielle rettigheder er uforenelige med traditionelle individuelle ejendomsrettigheder. Problemet består i, at ideer ikke er knappe ressourcer. Intet forhindrer to eller flere individer i at få den samme ide uafhængigt af hinanden. Immaterielle rettigheder er derfor i stand til at krænke et individs ejendomsret til selverkendte ideer. Det er værd at bemærke at traditionel ejendomsret er opstået for at forhindre konflikt om knappe ressourcer. Denne funktion er ikke vigtig i forhold til ideer da de ikke er knappe.

Foruden den ideologiske diskussion af immaterielle rettigheder er der en økonomisk dimension. Her fremføres det ofte at forskning og udvikling vil gå i stå hvis immaterielle rettigheder afvises. Dette synspunkt bliver imidlertid sværere og sværere at forsvare. I virkelighedens verden synes det modsatte snarere at være tilfældet. Er læseren ikke overbevist kan det varmt anbefales at læse "Against Intellectual Monopoly" af økonomerne Boldrin og Levine. Her leveres talrige eksempler på at immaterielle rettigheder ikke fremmer, men forhindrer, udvikling og innovation. Ikke overraskende synes ideer at trives bedst når de er udsat for benhård konkurrence.

Afvisning af immaterielle rettigheder vil næppe møde stor modstand i befolkningen. Tværtimod betragter store dele af befolkningen det som en selvfølge at musik, software og film distribueres frit på Internettet. Og mon ikke også sundhedsministeren er tiltrukket den besparelse der kan opnåes ved at benytte kopimedicin? Med andre ord. Afvisning af immaterielle rettigheder er en liberal politisk vindersag som venter på at blive samlet op. Hvem tør?

Foruden de to citerede bøger kan jeg varmt anbefale Jeffrey Tuckers fyldige kommentar som du finder her.

UPDATE

Se også denne præsentation.

Kilde: