Farage kommenterer Troikaens indsættelse af teknokrater i Sydeuropa

Nigel Farage kommenterer her på den sidste nye udvikling fra vesteuropæisk demokrati til EU-centraliseret bureau-teknokrati

Kasper P. Kepp,

16/11/2011

Nigel Farage kommenterer her på den sidste nye udvikling fra vesteuropæisk demokrati til EU-centraliseret bureau-teknokrati.

Tidligere var processen en slags "stille likvidering" karakteriseret ved neglekt af befolkningerne og gradvise suverænitetsafgivelser til ikke-folkevalgte magthavere i centraladministrationen.

Nu har afviklingen under påskud af eurokrisen nået en afgørende sidste fase, først i Grækenland og Italien, senere i andre lande, nemlig direkte, topstyret indsættelse af Kommissionens marionetter uden om de nu ikke-længere funktionelle folkestyrer.

"'Emergencies' have always been the pretext on which the safeguards of individual liberty have been eroded." - Friedrich August von Hayek. Således også med eurokrisen.

I Danmark findes der på trods af denne udvikling stadig personer, f.eks. Uffe Ellemann, Marlene Wind, Jens Rohde og Sofie Carsten Nielsen, der støtter EU-systemet efter dette afgørende - og for de fleste normalt fungerende mennesker - afslørende, sidste tæppefald.