Energiafgift:50%

Prøver igen Hvis man kunne indføre en energiafgift på 20, 40 eller 50%, alt efter hvad politikerne kunne blive enige om, i hele den vestlige verden...

Ikke angivet Ikke angivet,

23/10/2011

Prøver igen

Hvis man kunne indføre en energiafgift på 20, 40 eller 50%, alt efter hvad politikerne kunne blive enige om, i hele den vestlige verden, så kunne finanskrisen løses, rimeligt hurtigt.

Hele provenuet skulle så gå til: Alternativ energi og energibesparende foranstaltninger.

Det kunne få tilbagebetalingstiden, på for eksempel et jordvarmeanlæg ned, fra nuværende 12-15 år, til 5-6 år. Der ville være en masse andet det kunne betale sig at investere i: Efterisolering af huse, en del af den gamle boligmasse, ville det slet ikke kunne betale sig at gøre noget ved. Den skulle bare rives ned og bygges noget nyt. Hertil kommer vindmøller, solfangere og solcelleanlæg.

Befolkningen ville stå i kø for at få lov til at investere i sådan et projekt, og dem der ikke lige havde pengene, ville låne dem af villige banker, i det rentabiliteten ville være i orden.

Det ville alt sammen give en masse arbejdspladser, og dermed en masse skatte og afgiftskroner i de offentlige kasser, foruden alle de sociale ydelser man ville spare.

Årsagen er, som jeg ser det, at helt overordnet, så har der altid været samhandel i mellem landene. I gennem mange år er pengestrømmene så blevet mere envejs, det vil sige fortrinsvis gået til OPEC-landene og Asien, og det har drænet kasserne. Kunne man bremse den pengestrøm til OPEC-landene, og på sigt stoppe den helt, så ville meget være nået. Det ville ganske vist ikke hjælpe på konkurrenceevnen over for Asien, men der ville være betydeligt mere og gøre godt med, og det ville afhjælpe den krise vi har i dag, så kunne det andet nok løses siden hen.

Der er så visse lande, hvor politikerne har været for rundhåndede, hvor selv et sådant tiltag ikke var nok. Men de ville have betydelig bedre mulighed for at løse deres problemer selv.

Desværre er det utopi at tro, at polikerne i hele den vestlige verden, kan blive enige om et sådant tiltag, og hvor er det synd for alle de stakkels unge mennesker, den generation der ryger på gulvet, nok en gang, fordi politikerne ikke er sig deres ansvar bevidst.

Jeg er ikke nationaløkonom, heller ikke politiker, bare elektriker, og jeg ville selvfølgelig nyde godt af et sådant tiltag, lige som resten af befolkningen.

Kilde: