Drives Ole Sohns forlag, på ulovlige vilkår?

Ole sohn driver et forlag, som i 2009 havde en omsætning på 1,55 mio kr, og et overskud på ca

_slettet_bruger_833 Ikke angivet,

12/11/2010

Ole sohn driver et forlag, som i 2009 havde en omsætning på 1,55 mio kr, og et overskud på ca. 309.000 kr.   Forlaget udbetaler dog ingen løn. Kilde:

http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=112534

En af mine kammerater drev på samme måde et lille konsulent-firma ved siden af sit arbejde, hvor han kun udbetalte et lille beløb til sig selv i løn, da han jo ikke behøvede pengene i sin privat-økonomi. Skat udtrak ham dog til torskegilde, da ligningsloven siger, at man ikke må drive virksomhed hvor ejerne arbejder for virksomheden, til under markedspriser. Han skulle altså tage mere ud i løn af sin virksomhed, før det var lovligt.

Kilde:

Ligningslovens §2, hvoraf man kan udlede følgende: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=104389

"LL § 2 indeholder en generel regel om, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som  uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængdeprincippet). Bestemmelsen i LL § 2 gælder for alle interne aftaler og samhandelsforhold. Bestemmelsen gælder alene transaktioner i forholdet mellem koncernselskaber indbyrdes og forholdet mellem personer og selskaber, som disse personer kontrollerer (kontrollerede transaktioner). Den gælder derimod ikke mellem andre interne parter, f.eks. familiemedlemmer."

Ole Sohn tager INGEN løn ud af sit forlag. Er dette i strid med ovenstående lovgivning på området?

Som liberal må jeg indrømme, at jeg mener lovgivningen er forkert på den, ikke Ole Sohn, men lov er vel lov... specielt for venstrefløjsfolk som har så travlt med netop at lovgive mod "de onde rige".

Kilde: