Det er venstre side, der står for økonomisk ansvarlighed

Blandt livets mange borgerlige vrangforestillinger finder man en særligt sejlivet myte om økonomisk politik

Ikke angivet Ikke angivet,

27/08/2011

Blandt livets mange borgerlige vrangforestillinger finder man en særligt sejlivet myte om økonomisk politik. Den hedder, at borgerlige partier er særligt økonomisk ansvarlige, mens venstre side er en samling dovne og misundelige ødelande, der latent vil føre os på statsbankerottens vej.

Intet er mindre sandt, for lad os lige spole danmarkshistorien tilbage:

I de sidste 30 år har vi haft borgerligt styre i 20 år. Først 10 år med den konservative Schlüter, så 10 år med socialdemokraten Poul Nyrup og nu 10 år med venstrefolkene Fogh og Løkke Rasmussen, som lukker og slukker om lidt.

Schlüter forlod regeringskontoret under ydmygende forhold og efterlod en enorm arbejdsløshed.

Lars Løkke Rasmussen vil om kort tid efterlade sig et gabende hul i statskassen.

Poul Nyrup efterlod sig derimod en sund økonomi, hvor man havde kick-startet økonomien, reformerede og uddannede. Det skete bl.a. i finanslovsforlig indgået med SF og under skrig og skrål fra en fornærmet VKO-opposition.

Nu skal vi snart til det igen.

Ulykkerne under Lars Løkke Rasmussen skyldes ikke kun en international krise, men også manglende evne til at føre økonomisk politik: Ufinansierede skattelettelser, skattestop, der har skævvredet boligmarkedet og skattesystemet, generel reformangst,  og  asociale og perspektivløse nedskæringer på dagpenge og efterløn.

I stedet vil SF-S igen kick-starte økonomien. Denne gang med fremrykkede offentlige investeringer, længere arbejdstid, og mere skat på banker, de rigeste og usunde produkter, så vi kan finansiere bedre uddannelse, en fremsynet erhvervspolitik og undgå nedskæringer overfor svage grupper.

Sådan gentager historien sig.

Hver gang de borgerlige har kørt økonomien i sænk og nedslidt solidariteten, så skal venstre side rydde op. Men bare rolig. Vi er klar.

Kilde: