Bernstein: Læg os sammen med Finanstilsynet

Med al respekt for Nationalbankens dygtige direktion, vil jeg alligevel udpege nogle vigtige målområder i økonomien, som ikke bare er vigtigere end...

Eyvind Lyberth Nielsen,

13/11/2010

Med al respekt for Nationalbankens dygtige direktion, vil jeg alligevel udpege nogle vigtige målområder i økonomien, som ikke bare er vigtigere end at regne på holdbarheden i bankforretningernes strategier, men også kun varetages af denne institution.

En af de virkelig negative jokere, som følger af tidens ekspansive pengepolitik er bankernes stigende passivitet. Markedet for kortfristet usikret likviditet er enten meget lille eller i fare for direkte at forsvinde i kølvandet på de store tab på uigennemsigtig udlånsvirksomhed.

Det er derfor afgørende for tilliden til vort pengevæsen, at der er en klar grænse - og rollefordeling - i mellem centralbanker, pengeinstitutter og markedet.

Der ligger en værdifuld indikation i pengemarkedsrenten, som bortfalder hvis centralbanken vedvarende tager markedet.

Pengepolitikken bør desuden her i landet ikke ensidigt sikre den finansielle stabilitet, men være afbalanceret således at den finansielle sårbarhed adresseres på en måde, så banksystemet formår at optage de stød som tillidskriser i vor omverden giver. Denne afbalancering skal være funderet på forudsigelige automatiske værktøjer, der sikrer at udlånsvækst og solvens i banksystemet ikke giver anledning til urealistiske forretningsmodeller.

Nationalbanken som institution bør også formulere en politik, der har til hensigt at klarlægge hvorledes banken fremover vil undgå at bidrage til medcyklisk adfærd i finansielle virksomheder.

I betragtning af, at vi står overfor et omfattende økonomisk sammenbrud, bør Danmark allerede nu melde den rentesats ud, som vi vil tilstræbe at forankre den langsigtede forventning til. Rentebevægelserne skal desuden være indstillet således, at inflationen stabiliseres på målbart sigt, eller bringes tilbage mod målsætningen, såfremt afvigelser sker over tid.

Renteudviklingen bør desuden afbalancere inflationen, og derved medvirke til at den samlede kapacitetsudnyttelse i økonomien kan bringes i anvendelse.

Der ligger en værdifuld indsigt i at erkende, at væksten ikke vedvarende kan adresseres via store budgetunderskud og en fantasifuld pengepolitik, men at Danmarks vækstpotentiale skal styrkes gennem produktivitetsforbedringer - ikke blot i den finansielle sektor - men også igennem et styrket incitament for erhvervslivet til at udnytte de åbne markeder i en erhvervspolitik, der bygger på større globalisering og internationalt samarbejde.

Nøglen til vækst ligger derfor i at styrke de sektorer, hvor Danmark rent faktisk kan gøre en forskel ved at møde de behov som fremtiden byder.

Så er det vigtigt at have en dygtig centralbank, der faciliterer et stabilt betalingsmiddel, en tillidsstyrkende pengepolitik og forstår at balancere valutakurs og renter, og ikke skal bruge kræfter på at konsekvensregulere resultaterne af manglende overblik hos beslutningstagere, dårlig lovgivning og uigennemtænkte politikker.

Skomager, bliv ved din læst!