Åbent brev til Kenneth P

Slettet Bruger,

06/06/2007

Af Lotte Noer

Lotte Noer er jurist og arbejder som advokatfuldmægtig

Kære Kenneth P.,

Tak for dit brev vedrørende medielicensen, som jeg modtog forleden. Jeg har et par enkelte bemærkninger til brevet.

Jeg kan bekræfte, at jeg betaler radiolicens. Du bemærker, at alene én procent af befolkningen er berettiget til at nøjes med radiolicens. Jeg er med i denne gruppe.

Du beder mig i brevet om at bekræfte, at jeg ikke er medielicenspligtig, ved at udfylde en erklæring på tro og love herom. Jeg bliver nødt til at spørge dig, om du kender til andre handelsdrivende, der ikke kan sælge deres varer, og som tror, de kan tillade sig at afkræve folk erklæringer om, at de ikke vil erhverve den pågældende vare? Hvad bilder du dig egentlig ind? Du antyder jo, at jeg lyver, og det er da en grov krænkelse af min personlige integritet.

Jeg glæder mig dog over, at du udviser økonomisk sans. En del af et budget er jo som bekendt indtægterne, så dem skal man naturligvis holde sig for øje. Og man skal jo starte et sted. Jeg er imidlertid lidt ærgerlig over, at din økonomiske forståelse ikke rækker til indsigt i udgifter.

DR er jo kendt for at være et større, sort hul end selve statskassen. Udgifterne vokser og vokser, og budgetterne holder i reglen ikke. Men den fixer du. Ved at pive og skære lidt ned på OL kommer politikerne dig til undsætning. Det må være dejligt ubekymret at kunne drive virksomhed med statskassen som kassekredit. Men det står også klart for de fleste, at havde DR været drevet på samme vilkår som private virksomheder, var det endt med konkurs for længe siden.

Tilbage til brevet. Du skriver, at såfremt jeg ikke underskriver og returnerer erklæringen om, at jeg ikke er pligtig til at betale medielicens, kan jeg risikere at få besøg af en licensinspektør fra DR Licens. Kære Kenneth P., husk i så fald en dommerkendelse og tag kongens foged i hånden, ellers må jeg desværre bortvise enhver statsansat inspektør fra min private ejendom. Eller sagt med andre ord: Chancen for, at dine budgetter holder fremadrettet, er større end chancen for, at nogen statsansat kontrollant får adgang til at se mit radioapparat.

Med venlig hilsen
Lotte Noer

Kilde: