Antallet af kulturberigerbørn i skolerne er fordoblet i år - Politik

15

Ikke angivet Ikke angivet,

05/04/2016

15.000 børn af kulturberigere ventes at få ophold til Danmark i 2016. Det er en fordobling af sidste års antal der lå på ca. 7500. I 2009 lå tallet på 375. Man må som skatteyder bekymre sig en hel del over hvilke konsekvenser det får for undervisningens kvalitet, miljøet der bliver undervist i og det fremtidige faglige niveau på de i forvejen hårdt pressede folkeskoler.

Ser man på tendensen i Sverige, betyder et stort antal kulturberigerbørn et drastisk fald i det faglige niveau blandt eleverne. I den sidste PISA undersøgelse fra 2015 ser man de svenske 15-årige der normalt scorer over OECD gennemsnittet nu scorer markant under samme OECD gennemsnit (laranasnyheter.se). Det er der én årsag til.

Ifølge Jens Troldsborg (DA) er op mod halvdelen af alle kulturberigerdrenge funktionelle analfabeter når de forlader folkeskolen. Der tegner sig en dyster fremtid for det danske arbejdsmarked.