Volds- og voldtægtsmænd får hårdere straf

Slettet Bruger,

21/08/2007

Straffen for voldelige og krænkende overgreb er langt hårdere end tidligere og ligger i dag på det højeste niveau i seks år. Fra politisk side har der længe været krav om højere straffe, men det har taget lang tid for den besked at grundfæste sig hos landets domstole, skriver Jyllands-Posten.

Rigsadvokaten har siden 2004 undersøgt, om straffene fra domstolene står mål med politikernes ønsker. På baggrund af en række domme fra 2006 og 2007 slår han for første gang fast, at dommene er strenge nok.

"Domstolene lever nu op til politikernes ønsker," siger rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen.

Siden 2002 er straffen for voldtægt blevet øget med et år, mens tiden i fængslet er blevet øget med en tredjedel for voldsdømte.

Straffene skal være hårdere
Justitsminister Lene Espersen (K) er glad for, at retsamfundet i højere grad står på offerets og ikke gerningsmandens side, som hun formulerer det. Men når det kommer til overgreb på mindreårige, ser hun gerne, at straffene bliver endnu strengere.

"Overgreb på børn skal straffes med lang tid i fængsel," siger Lene Espersen.

Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Skaarup, er langtfra tilfreds med de nuværende strafferammer. Derfor vil Dansk Folkeparti om kort tid fremsætte en lovpakke, som skal skærpe straffene for voldsmænd, voldtægtsmænd og pædofile.

"Straffene skal være hårdere. F.eks. påvirker voldtægt en kvinde resten af hendes liv," siger Peter Skaarup.

"Ingen dokumentation for, at det virker"
Dette er dog den forkerte vej at gå, hvis man vil mindske kriminaliteten, vurderer formand for Advokatrådet, Sys Rovsing.

"Der er ingen dokumentation for, at fængslet retter op på kriminelle. De lærer måske endda nogle flere tricks end andre kriminelle, mens de sidder inde," siger hun, og anbefaler i stedet at forsøge sig med samfundstjeneste og med at lade gerningsmand møde offer.

[email protected]

Kilde: