Voldelige piger vil have "girl power"

Det omsiggribende fænomen med piger, der mishandler andre piger, skyldes i høj grad det stadig stigende fokus på, at piger skal være i besiddelse a...

Slettet Bruger,

08/02/2008

Det omsiggribende fænomen med piger, der mishandler andre piger, skyldes i høj grad det stadig stigende fokus på, at piger skal være i besiddelse af såkaldt "girl power", mener lektor Anne Scott Sørensen fra Syddansk Universitet, der blandt andet forsker i kulturen blandt unge piger.

"Det ellers positive opgør med flinkeskolen og den tavse pige har fået den vrangside, at piger, der ikke har så meget at have denne nye girl power i, søger magten på andre måder. Og den største magt er magten over et andet mennesker," siger hun til Kristeligt Dagblad.

De sneste 10 år er der sket en femdobling af den vold, som begås af helt unge piger. Det er typisk piger fra socialt belastede miljøer med forældre på overførselsindkomst, der begår volden med baggrund i en ny ungdomskultur.

"For 10 år siden havde unge aldrig brugt et ord som krænkelse, men det er oftest det, pigerne forklarer deres vold med: De følte sig krænket. Og deres våben er at krænke tilbage, og det resulterer i meget personlige ydmygelser såsom at klippe håret af offeret og tisse på det. Der er ingen dybere idé med det, sådan som der var med tidligere tiders oprør. Det foregår impulsivt og i affekt, og derfor bliver det så voldsomt," siger Anne Scott Sørensen.

[email protected]

Kilde: