Vismand forsvarer Dongs kulkraftværk i Tyskland

Slettet Bruger,

04/12/2007

Miljøvismanden kommer nu Dong Energys planer om et tysk kulkraftsværk til undsætning. Et sådant kraftværk vil nemlig kunne afløse et ældre og mere forurenende kraftværk, siger Eirik Schröder Amundsen, der er det Økonomiske Råds særlige vismand for miljøøkonomiske spørgsmål, til Børsen.

"Det er urealistisk at forestille sig en nær fremtid uden en betydelig andel af kul i den europæiske energiforsyning. Det er derfor til fordel for den tyske klimamålsætning at få erstattet eksisterende kulkraftværker med mere effektive kraftværkstyper, som det Dong overvejer at bygge i Greifwald," siger Eirik Amundsen til Børsen.

Med mere effektive kraftværker mener Eirik Amundsen kraftværker, der, som det planlagte, har mulighed for delvis fyring med biobrændsel, kan levere varme i forbindelse med produktion af elektricitet, og som er indrettet til at lagre CO2 i undergrunden, når denne mulighed bliver økonomisk rentabel.

Krav om indgreb
Dong er kommet i modvind, efter et indslag på DR søndag, der problematiserede, at energiselskabet - der har staten som hovedaktionær - planlægger at bygge et kulkraftsværk i den nordtyske by Greifwald. Programmet fik både de Radikals klima- og miljøpolitiske ordfører Johs. Poulsen og Enhedslistens miljøordfører Per Clausen op af stolene med krav om, at regeringen skulle få Dong til at bruge penge på mere miljørigtige energikilder.

"Det er selvfølgelig op til politikerne selv, hvordan de ønsker at udnytte statens ejerskab af Dong. Men generelt vil det altid være mest effektivt, om de holder sig til at udforme rammebetingelser, og så overlader det til selskaberne selv at træffe de forretningsmæssige beslutninger inden for disse rammer," siger miljøvismanden.

"Præcis det samme"
På trods af, at Tyskland med det nye kraftværk vil kunne nedbringe sin egen CO2-udledning, afviser Eirik Amundsen dog, at det vil sænke den europæiske CO2-udledning. Det kan vi takke EU's kvoteordning for.

"Mere effektiv kulproduktion i Tyskland vil sænke prisen for kvoterne på det europæiske marked og dermed gøre det billigere at udlede CO2 andre steder i Europa. Det samlede udslip forbliver dermed præcis det samme," siger Eirik Amundsen til Børsen.

[email protected]

Kilde: