Vismænd foretrækker skattelettelser

Slettet Bruger,

01/06/2007

"1 mia. kr., der bruges her og nu på offentligt forbrug, er mere ekspansivt for økonomien end 1 mia. kr. i skattelettelser," lyder det fra overvismand Peter Birch Sørensen til Børsen i dag.

Væksten har toppet, ledigheden har nået bunden og muligheden for at øge produktionen yderligere er ikke tilstede fastslår Det Økonomiske Råd i sin seneste rapport, der blev offentligjort i går.

Remedierne til at øge arbejdsudbuddet er i følge vismændende reformer, her og nu, hvis vi ikke skal opleve markante fald i væksten de kommende år.

"Der er behov for tiltag, som hurtigt udvider arbejdsudbuddet. Hvis man ikke kan eller vil gennemføre tiltag, som har en lignede hurtig og positiv effekt, er der behov for en stramning af finanspolitikken i finansloven for 2008," advarer Peter Birch Sørensen.

Vismændende foreslår blandt andet en forkortelse af dagpengeperioden, en tidligere og mere aktiv indsats for at få ledige i arbejde og et mere målrettet indsats i aktiveringen af arbejdsløse for at øge arbejdsudbuddet med 30.000 personer. Det svarer til at frigøre 8 mia. kroner fra statens budget.

Desuden kan der skaffes op mod 18.000 ledige hænder, hvis man indfører et skattefrit år til alle 64 årige.

Regeringen afviser
Venstres finanspolitiske ordfører, Peter Christensen, afviser at gribe ind nu:

"Man skal tage vismændendes advarsel alvorligt vi er tæt på smertegrænsen i økonomien. Men vi vil ikke fremsætte et forslag om at sænke dagpengeperioden, for det vil der simpelthen ikke kunne samles flertal for," siger Peter Christensen og afviser samtidig forslaget om skattefrie år til ældre.

"Når vi finder et råderum skal skattelettelserne langt bredere ud," forsikrer han.

Lavere marginalskat bedst for arbejdsudbuddet
Selvom vismændende ikke mener, at skatten skal sænkes øjeblikkeligt, ser de en forøgelse af arbejdsstyrken gennem at få flere personer ud på arbejdsmarkedet og en forøgelse af den gennemsnitlige arbejdstid som det, der skal bane vejen for skattelettelser.

"Samtidig vil højere beskæftigelse skabe et finanspolitisk råderum, der gør det muligt enten at lempe kravene til udgiftsvæksten eller at gennemføre skattelettelser. Hvis det økonomiske råderum ønskes anvendt til skattelettelser, vil lempelser af marginalskatten formentlig være det instrument, som vil have størst virkning på det effektive arbejdsudbud. Et større arbejdsudbud som følge af en lavere skat vil yderligere bidrage til det finanspolitiske råderum," skriver de i rapporten.

Rapporten udkom i går og kan læser på Det Økonomiske Råds hjemmeside, dors.dk.

bach

Kilde: