Vismænd: Kommuners udgifter er ude af kontrol

Slettet Bruger,

29/11/2007

Af Ole Birk Olesen

Der er ikke styr på de offentlige udgifter, som hver år overskrider budgetterne, fordi kommuner ikke overholder deres aftaler med regeringen. Det skriver de økonomiske vismænd i deres halvårsrapport om dansk økonomi, som netop er blevet offentliggjort.

"Det offentlige forbrug er i de senere år steget mere end planlagt, og i 2008 vil de kommunale forbrugsudgifter også stige mere end aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Dette illustrerer, at det nuværende aftalesystem ikke er velegnet til at styre de offentlige udgifter," kan man læse i rapporten.

Problemet er, at kommuner ikke kan forvente at blive straffet, hvis de bruger flere penge end aftalt, mener vimændene:

"Det nuværende system indeholder ikke klare krav til de enkelte kommuners
budgetter, og der er ikke på forhånd fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse - hverken for den enkelte kommune eller kollektivt. Dette gør, at det er uklart for den enkelte kommune, hvad der er konsekvensen af en given budgetlægning, og systemet bidrager dermed til en betydelig usikkerhed i budgetlægningen. Det nuværende aftalesystem bør derfor enten suppleres med klare sanktioner, der er kendt af den enkelte kommune inden budgetlægningen, eller erstattes af et andet system."

Arbejdsgivere: Ja!
Forslaget modtages med begejstring hos arbejdsgiverorganisationen HTS, Handel Transport og Service. Her har man noteret sig, at det i perioden 2002-2007 blev forudsat, at væksten i det offentlige forbrug måtte være 0,7 procent om året, når man renser for pris- og lønudviklingen. Men det realiserede forbrug blev dobbelt så højt.

"Manglen på arbejdskraft er det væsentligste problem i dansk økonomi. Det gælder både aktuelt og på sigt. Hvis det offentlige forbrug fortsætter sin ukontrollable vækst, går det udover virksomhederne og dermed velstandsudviklingen i Danmark, fordi de ekstra med arbejdere, som et øget offentligt forbrug medfører, kun kan komme et sted fra - nemlig de private virksomheder," siger administrerende direktør Ole Krog fra HTS.

[email protected]

Kilde: