Vismænd: Det er bedst at sænke topskatten

Af Ole Birk OlesenHvis regeringen kan finde penge til at sænke skatten på arbejde, så bør den koncentrere sig om at få topskatten ned

Slettet Bruger,

27/11/2008

Af Ole Birk Olesen

Hvis regeringen kan finde penge til at sænke skatten på arbejde, så bør den koncentrere sig om at få topskatten ned. Det er budskabet fra de økonomiske vismænd i deres anbefalinger for dansk økonomi, som blev offentliggjort klokken 12.00 i dag.

"Der er betydelige effektivitetsgevinster ved at koncentrere sænkningerne af indkomstskatten omkring lempelser i topskatten. De største samlede velstandseffekter målt ved den samlede indkomst i samfundet opnås derfor ved at koncentrere reduktionerne i indkomstskatten om topskatten. Skattelettelser til lavere lønnede beskæftigede i form af et forøget beskæftigelsesfradrag vil reducere effektivitetsgevinsten af skatteomlægningen og dermed effekten på den samlede velstand," skriver vismændene i deres rapport "Dansk økonomi 2008".

Vismændene regner i rapporten med, at en sækning af topskatten vil være selvfinansierende for mellem 44 og 57 procents vedkommende, afhængigt af hvor meget den reduceres med. De pointerer samtidig, at en lettelse af skatten på den sidst tjente krone er nødvendig, hvis arbejdsudbudet i Danmark skal være større, og de fortæller, at skatter i det hele taget mindsker den økonomiske effektivitet i samfundet.

"Skatteopkrævning er nødvendig for at finansiere de offentlige udgifter. Samtidigt kan skatterne bruges til at omfordele forbrugsmuligheder mellem borgerne. Imidlertid medfører de fleste skatter et tab af samfundsøkonomisk effektivitet i
form af svækkede incitamenter til at yde en produktiv indsats, fordi skatterne driver en kile ind mellem værdien af den produktion, som en ekstra arbejds- og investeringsindsats udgør for samfundet, og den belønning, som den enkelte borger modtager for en ekstra indsats. Derved kan skatterne forvride borgernes økonomiske beslutninger om arbejdsudbud, opsparing, investeringer, forbrugsvalg mv.," skriver vismændene.

Klik her for at læse hele vismændenes rapport på www.dors.dk

[email protected]

Kilde: