"Vi kan ikke gøre noget ved at kvinder føder børn"

Slettet Bruger,

13/07/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

To italienske økonomiprofessorer vakte opsigt, da de foreslog, at kvinder skal betal mindre i skat end mænd for kompensere for lønforskelle mellem mænd og kvinder.

"At kvinder skal betale mindre i skat for at kompensere dem for, at de bruger mere tid i hjemmet, bygger på en antagelse om fastlåste biologiske forskelle," siger leder af Center for Ligestilling på RUC, Karen Sjørup, til 180Grader.dk.

Karen Sjørup mener, at man hellere bør arbejde for ligeløn end at give skattefordele til kvinderne. Men det kan være svært at vide hvornår lønforskelle skyldes diskrimination og hvornår de skyldes strukturelle vilkår, dvs. at der er forskelle på mænd og kvinder og de valg de træffer, fortæller hun.

En undersøgelse foretaget at Beskæftigelsesministeriet i begyndelsen af året, konkluderede, at forskelle i løn mellem kvinder og mænd blandt andet kunne forklares gennem er række strukturelle forhold: Kvinders ugentlige arbejdstid er 6 timer kortere end mænds, mænd er bedre uddannet og oftere ansat i den private sektor, hvor lønnen er højere. Endelig får kvinder i gennemsnit sygedagpenge 2 uger mere om året end mænd.

"Noget der kan modvise tesen om, at lønforskelle kun er strukturelle, er hvis man kigger på f.eks. kvindelige og mandlige ingeniører. Et år efter endt uddannelse tjener mænd i gennemsnit 1.000 kr. mere om måneden end kvinder," forklarer Karen Sjørup.

Men man kan vel ikke bare konkludere at der er tale om diskrimination?
"Nej, men meget tyder på det. Selvom der er en række faktorer som vi selvfølgelig ikke kan gøre noget ved. Vi kan for eksempel ikke gøre noget ved at kvinder føder børn."

Karen Sjørup referer til en undersøgelse, lavet på hendes center, der viser, at selv når man tager højde for strukturelle vilkår, er der stadig en forskel på ca. 8 pct., der ikke lader sig forklare.

Men hun gør alligevel et forsøg:

"Når vi kigger på tallene kan vi se, at kvinder og mænd faktisk ikke ligger særlig langt fra hinanden i løn. Der er en lille elite af meget højt lønnede mænd, der tæller med i statistikken og det forvrænger jo billedet."

Kilde: