Venstres principprogram: Udlændinge, der kan forsørge sig selv, er velkomne

Slettet Bruger,

31/07/2007

En gruppe unge Venstre-folks forslag om, at grænserne skal åbnes yderligere for udlændinge, der kan forsørge sig selv, bliver skudt ned af Venstres politiske ordfører, Troels Lund Poulsen. Men forslagsstillerne er faktisk helt i overensstemmelse med det principprogram, som Venstres landsmøde vedtog for mindre end et år siden.

Her kan man læse følgende:

"Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark. Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udenlandsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive krav om uddannelse og selvforsørgelse."

[email protected]

Kilde: