V-folketingskandidat: Regeringens plan er mere socialdemokratisk end Nyrups

Slettet Bruger,

22/08/2007

Af Ole Birk Olesen

Det er ikke kun hos de Konservative, at partiledelsen bliver kritiseret for regeringens økonomiske plan frem mod 2015. Hos Venstre er kritikken endnu ikke så udbredt, men hos folketingskandidat Kasper Krüger er den til gengæld dobbelt hård.

"Tilbage står nu en økonomisk plan, der er risikabel for dansk økonomi på sigt, den er langt mere socialdemokratisk end Nyrups gamle 2010-plan, og den er i hvert fald i strid med Venstres eget valgoplæg fra 2005," skriver den tidligere Sky Radio-direktør, Kasper Krüger, som en kommentar under dagens leder på 180Grader.dk.

Krüger, der i 2005 blev valgt som førstesuppleant til Folketinget i den københavnske Østre Storkreds, mener, at planen er i strid med Venstres valgløfter:

"Ved valget i 2005 gik Venstre til valg på at øge det offentlige forbrug med 0,5% om året. Såfremt der dérudover ville opstå et økonomisk råderum (forstået som indtægter i statskassen udover den planlagte statsgældsnedbringelse og forbrugsudvidelse på 0,5%) så ville dette råderum anvendes til at sætte skatten på arbejde ned. Efterfølgende er det offentlige forbrug vokset langt mere end 0,5%. Skatterne er IKKE sat ned."

DF ville kunne bringes til at støtte lavere marginalskat
Kapser Krüger skoser endvidere Venstres udsagn om, at der ikke kan findes flertal i Folketinget for en reel lettelse af marginalskatterne. Det ville der sagtens kunne, hvis Venstres top havde været i besiddelse af blot lidt taktisk snilde, mener han.

"Det er usagligt at begrunde fraværet af skattelettelser i top- og mellemskatten med henvisning til, at der ikke kan samles flertal i folketinget. Hvis tilhængerne af lavere marginalskat havde haft lidt taktisk snilde, skulle de have krævet, at for hver eneste ekstra krone, der skal gå til mere offentligt forbrug (såvel overskridelser som planlagt forbrugsvækst), skal der tilsvarende afsættes en krone til skattelettelser. Hvis man havde inddraget DF i forhandlingerne, FØR hele råderummet var afsat til mere offentligt forbrug, ville det også have været muligt at skabe et kompromis, der ville give begge dele," skriver Kasper Krüger.

[email protected]

Kilde: