Undervisningsministeriet vil give skoler mere frihed til at straffe uartige små børn

Skolebørn skal uanset alder kunne straffes med bortvisning eller eftersidning, hvis de ikke opfører sig ordentligt, lyder forslaget i et udkast til...

Slettet Bruger,

22/10/2008

Skolebørn skal uanset alder kunne straffes med bortvisning eller eftersidning, hvis de ikke opfører sig ordentligt, lyder forslaget i et udkast til en bekendtgørelse om god orden i folkeskolen, som Undervisningsministeriet i dag har offentliggjort. Tidligere har disse sanktioner været begrænset til børn i 4. klasse og opefter, men den sondring mellem klassetrin skal nu fjernes, så skolelederne selv kan vurdere, hvilken straf, der er mest passende.

Forslaget bakkes op af Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini.

"Der er ingen grund til at gøre forskel afhængig af klassetrin. Man kan også argumentere for, at det er lige så forkert i 4. klasse, så man bør ikke gå ind og gradbøje det. Det er vigtigt, at skolerne selv har friheden til at træffe de fornødne beslutninger, og vi har stor tillid til den pædagogiske ledelse på skolerne," siger hun ifølge jp.dk.

I SF er man til gengæld forarget.

"Det er jo fuldstændigt grotesk. Vil man bryde den negative sociale arv nytter det ikke noget at straffe helt små børn. Det virker ikke, og det ved ministeren også godt selv," siger uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge ifølge jp.dk og fortsætter:

"Vil man gøre noget, skal der sættes ind langt tidligere end folkeskolen, nemlig i daginstitutionerne. Det synes jeg, at ministeren burde snakke med sin kollega, velfærdsminister Karen Jespersen om."

Dansk Folkeparti mener til gengæld, at udspillet er "for slapt". Partiets uddannelsesordfører, Martin Henriksen, ønsker centralt fastsatte regler, der pålægger skolelederne at straffe hårdere end i dag.

"Udvidelsen fra 3. klasse og nedad betyder ingenting, da skolelederforeningen allerede har sagt, at de ikke vil benytte sig af muligheden. Der er med andre ord behov for centrale regler på området, og det kommer der ikke med ministerens forslag," siger Martin Henriksen: "Det bør være sådan, at skoler som hovedregel forpligtes til at sanktionere elever, der overtræder skolens ordensregler. Det er den eneste måde disciplinen kan genoprettes på."

[email protected]

Kilde: