Undersøgelse: Sundhedsforsikringer skaber ikke a- og b-hold

Venstrefløjens skræmmekampagne mod sundhedsforsikringer med påstande om, at det stærkt voksende antal private sundhedsforsikringer skal skabe et A-...

Slettet Bruger,

14/09/2009

Venstrefløjens skræmmekampagne mod sundhedsforsikringer med påstande om, at det stærkt voksende antal private sundhedsforsikringer skal skabe et A- og B-hold på sundhedsområdet, er overdrevet, skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Selvom der formentlig er en del af de 900.000 arbejdsgiverforsikrede, der kommer hurtigere i behandling end andre beskæftigede, har det tilsyneladende ikke en negativ betydning for de uforsikredes muligheder for at komme i behandling.

I løbet af et år er de forsikredes forbrug af sundhedsydelser nemlig ikke større end de ikke-forsikredes, viser den hidtil største og mest omfattende undersøgelse af markedet for sundhedsforsikringer.

Over 5.000 har deltaget i undersøgelsen, der er lavet af en gruppe forskere ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.

[email protected]

Kilde: