Udenlandske kriminelle fik for milde domme

Slettet Bruger,

16/07/2007

Rigsadvokaten har netop afsluttet sin gennemgang af mere end 15 byretsdomme, der har ført til udvisningsdomme, og konkluderet at loven ikke er fuldt i et eneste tilfælde. Domstolene har nemlig åbenbart overset en lovændring fra 2006, og dermed er en række udenlandske kriminelle kun blevet udvist i tre år, i stedet for de fem år, som udvisningsdommene burde have lydt på. Det skriver Jyllands-Posten.

"Dette er et alvorligt svigt af de danske domstole," siger de Konservatives retspolitiske ordfører, Tom Benhke, i en kommentar til oplysningerne.

Formanden for Dommerforeningen Jørgen Lougart mener, at hverken dommere eller anklagemyndighed har været opmærksom på skærpelsen. Samtidig erkender han, at ansvaret påhviler hans medlemmer.

"Selvfølgelig skal vi følge lovgivningen. Dette viser at både advokater og dommere er mennesker, der kan begå fejl"

Med de fejlagtige danske domme, har de udviste stik imod reglerne fået mulighed for at søge opholdstilladelse i andre europæiske lande. I henhold til Schengen-samarbejdet kan en udvist kriminel nemlig ikke få adgang til et andet Schengen-land, hvis han har fået en udvisningsdom på fem år eller mere. Men hvis dommen er kortere figurer den kriminelle ikke i de databaser, som politiet vurderer er så vigtige for bekæmpelse af international kriminalitet.

"Det er meget afgørende for os, at vi har adgang til de internationale databaser, som kan give os grundlag for at vurdere enkeltpersoner og kriminelle handlinger," udtaler Kim Kliver, der er chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

[email protected]

Kilde: