Tre gode grunde til at stemme 7. juni

Af Morten MesserschmidtMange danskere har endnu ikke besluttet sig for, om de vil stemme 7

Slettet Bruger,

18/05/2009

Af Morten Messerschmidt

Mange danskere har endnu ikke besluttet sig for, om de vil stemme 7. juni. Det er en skam. For i takt med at ja-partierne har nægtet danskerne muligheden for at blive hørt om Lissabon-traktaten, er valget til Europaparlamentet den eneste chance, man har, for at gøre sin indflydelse gældende i EUs tvivlsomme demokrati. Nogen tror, at man gavner modstanden mod EU ved ikke at stemme. Intet kunne være mere forkert. De eneste, man gavner, er ja-partierne, som kommer til at få flere mandater. Derfor skal alle ned og stemme - og helst på Dansk Folkeparti. Her er tre gode grunde:

For det første er det helt afgørende, at vi får grænsekontrollen genetableret. Aldrig har det været så let som i dag at være kriminel i EU. Og det ved de kriminelle godt. De bruger flittigt muligheden for at agere over grænserne. Og konsekvenserne er da også til at tage og føle på. Aldrig har narkopriserne været så lave. Danmark flyder i dag med ulovlige våben, ligesom menneskehandlen har fået frit spil. Tusindvis af danskere oplever indbrud i deres hjem, sommerhus eller bil. Vore gader er præget af organiserede tiggere og den verserende bandekrig vidner om, at det aldrig har været lettere at anskaffe sig våben. Naturligvis løser grænsekontrollen ikke alle problemer. Men det er et skridt på vejen. Det skridt bør vi tage.

For det andet skal dyrevelfærden på dagsordenen i EU. Det er utåleligt at opleve, hvordan dyrene transporteres hundredvis af kilometer for at blive slagtet på det billigste slagteri. Vi må kræve, at disse forhold forbedres mærkbart. Desværre er der ikke meget, som tyder på, at EU vil rykke på denne sag. Derfor må medlemslandene have mulighed for selv at indføre bedre regler. Vi skal i Danmark kunne kræve, at svin mv. slagtes på det nærmeste slagteri. Det vil både sikre en kort transporttid og stoppe lukningen af vore slagterier, hvor mange mennesker har deres arbejde.

For det tredje må tanken om Tyrkiet som medlem af EU droppes. Det er der flere af partiernes kandidater, som nu mener. Jeg skal naturligvis ikke begræde, at flere bliver enige med Dansk Folkeparti. Men jeg undrer mig over, at man for blot et par måneder siden i Folketinget stemte for, at Tyrkiet skal være medlem - og nu pludselig mener det modsatte. I Dansk Folkeparti har vi altid modsat os disse planer. Landet harmonerer ikke ind i kredsen af EU-medlemslande, har ikke et velfungerede demokrati, overtræder groft og vedvarende de grundlæggende frihedsrettigheder og er i bund og grund et land, baseret på et islamisk værdigrundlag. Derfor skal Tyrkiet afvises som medlem af EU.

Uanset om man er enig i disse tre synspunkter eller ej, er det vigtigt, at man stemmer 7. juni. Hvis ikke man selv deltager, lader man dem, der går ned og stemmer, bestemme over sig. Og det er jo ikke meningen med et demokrati. Er man enig i de tre ovenstående tanker, er det endnu mere vigtigt, at man stemmer. Kun ved et styrket Dansk Folkeparti kan vi aktivt bevæge EU i den rigtige retning.

Morten Messerschmidt er medlem af Folketinget og EU-spidskandidat for Dansk Folkeparti

Kilde: