Tidligere radikal skal afløse Gitte Seeberg

Der er brug for Ny Alliance i dansk politik, siger Villum Christensen til politiken

Slettet Bruger,

08/07/2008

Der er brug for Ny Alliance i dansk politik, siger Villum Christensen til politiken.dk. Andet svar kunne man nok heller ikke forvente fra en mand, der netop er kommet i partiets folketingsgruppe. Efter Gitte Seeberg forlod Folketinget, har Ny Alliance fået hendes løsgænger-mandat tilbage, og kan nu invitere en anden ind bag Christiansborgs mure.

Og den invitation er Villum Christensen glad for.

"Der er i den grad brug for partiet, fordi der mangler nogen, som tør sige højt, at der er brug for en ordentlig skattereform, og at der skal gøres op i den skingre tone i udlændingedebatten, hvis vi skal være i stand til at tiltrække arbejdskraft til Danmark," siger Villum Christensen til politiken.dk.

Skatter og skolemad
Og netop skattereform var en af de emner, Villum Christensen slog på under valgkampen sidste år, ligesom afbureaukratisering af det offentlige og skatteyderbetalt skolemad får rosende ord med på vejen på kandidatens hjemmeside.

Villum Christensen har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre, hvor han er blevet valgt ind som viceborgmester i Slagelse Kommune. Han er i dag ansat som direktør for Syddansk Universitet.

[email protected]


Her er de ting som Villum Christensen ifølge sin profil på slagelse.nyalliance.dk vil arbejde for:

* Afbureaukratisere den offentlige sektor således, at vi kan få genskabt arbejdsglæde og motivation.

* Nedsættelse af skat på arbejdsindkomst, så vi ikke mister veluddannede arbejdskraft og hindrer tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

* Omfordeling af midler fra offentlig behandling til forebyggelse, eksempelvis ved at tilbyde gratis skolemad og motion for børn og unge.

* Genindførelse af en progressiv miljø- og energipolitik, som tager klimaproblemerne alvorligt, bl.a. ved en intensiv satsning på vedvarende energi i.f.m. bolig- og erhvervsbyggeri og skat på bilkørsel i stedet for registreringsafgift)

* Gennemførelse af strukturreformer i det offentlige styringssystem, så arbejdsgange og overenskomster nytænkes med vægt på kreativitet og innovation.

* En integration med vægt på demokrati og socialisering i.f.t. danske værdier, hvorved der reelt tages hånd om den stigende radikalisering i samfundet.

Kilde: