Thor Pedersen havde ret i lønstrid med Politiforbundet

Slettet Bruger,

31/08/2007

Af IKKEMIG 2

Der lød et ramaskrig, da finansminister Thor Pedersen (V) hævdede, at en politimand i gennemsnit tjener 33.000 kr. om måneden, eller knap 400.000 kroner om året. Det tal var vildledende og kunne kun fås ved også at indregne lønnen for politiledere, lød kritikken.

"De tal er på kant med at være groft manipulerende. Han lægger alt, hvad han overhovedet kan finde, sammen, og jeg vil tro, han også må lægge ledelsens lønninger oveni for overhovedet at nå op i det niveau," sagde formanden for Politiforbundet, Peter Ibsen, dengang til dr.dk.

Men nu har Politiforbundet været til møde hos Personalestyrelsen i Finansministeriet, hvor den offentligt tilgængelige løndatabase blev gennemgået, og der var enighed om tallenes korrekthed og de metoder, der blev brugt til at udregne gennemsnitslønnen, skriver Personalestyrelsen i en pressemeddelelse.

"Intet hokus-pokus"
"Vi har i dag vist Politiforbundet, at tallet på de 33.000 kr. er et direkte udtræk fra den statslige løndatabase, som er tilgængelig for alle. Der er således ikke noget hokus pokus eller manipulation over det. Dvs. at det er korrekt, at den samlede gennemsnitlige løn for en menig politibetjent er 33.000 kr., hvis man medregner diverse tillæg, merarbejde, særlig feriegodtgørelse samt pension," skriver Personalestyrelsen, der også påpeger, at gennemsnitstallet, på trods af Politiforbundets påstande, ikke indeholder lederlønninger.

Hos Politiforbundet erkender man, at finansministerens tal var korrekte, men man mener ikke, at det er retfærdigt at medregne de mange lønningstillæg, som ansatte modtager.

"Jeg betvivler ikke Finansministerens og Personalestyrelsens tal. Men den måde, de indregner værdien af tjenestemandspension, variable løndele, overarbejde, engangsvederlag og merarbejdstillæg, flugter elendigt med politifolkenes lønsedler og købekraft," skriver formand Peter Ibsen i en pressemeddelelse.

[email protected]

Kilde: