Terrormistænkte er blevet løsladt

To udlændinge, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænker for terrorhensigter, er efter mange måneders fængsel blevet sat på fri fod

Slettet Bruger,

03/04/2008

To udlændinge, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænker for terrorhensigter, er efter mange måneders fængsel blevet sat på fri fod. De skal dog melde sig en gang om ugen til politiet i Sandholmlejren, skriver Politiken.

PET mener, at de to mænd udgør en trussel mod landets sikkerhed, og iværksatte sidste år en administrativ udvisning af de to, der skulle udvises uden at have været for en dommer.

Men tirsdag afgjorde Flygtningenævnet, at de to mænd ikke kan sendes tilbage til deres hjemland, fordi det ifølge nævnet er usikkert, om der er fare for deres liv.

PET vil stadig overvåge
Ifølge PET's chef, Jakob Scharf, er det udlændingemyndighederne, der afgør, om det er forsvarligt at hjemsende udlændinge, der af PET er mistænkt for terrorhensigter. Men, siger han til Politiken:

"Det er PET's vurdering, at de to udlændinge udgør en fare for statens sikkerhed, og hvis de forbliver her i landet, vil de fortsat være genstand for PET's interesse."

"Sådan er reglerne"
Udlændingene skulle være udvist efter de samme paragraffer, der blev brugt til at udvise de to mistænke i Kurt Westergaard-sagen.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) siger, at hun har taget Flygtningenævnets afgørelse til efterretning.

"Det er konsekvenserne af regelsættet i udlændingeloven," siger hun.

[email protected]

Kilde: