Sygefravær koster staten dyrt

Slettet Bruger,

27/08/2007

Regeringen har ikke haft held med sine bestræbelser om at mindske danskernes sygefravær. Det fortsætter bare med at stige, skriver business.dk i dag. Antallet af sygedagpengemodtagere ventes at stige fra 66.500 i år til 71.000 i 2008. Statens udgifter stiger med 490 mio. kr. til i alt 6,9 mia. kr. Stigningen vækker bekymring hos Venstres beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

" I dag er der næsten lige så mange sygedagpengemodtagere, som der er ledige. Det dræner arbejdsstyrken, at så mange danskere er sygemeldte. Det har vi slet ikke brug for i en tid, hvor 58.000 job ikke kan blive besat," udtaler Claus Hjort Frederiksen.

Og ikke bare er flere danskere sygemeldt, de er det også i længere tid ad gangen. En analyse fra Arbejdsdirektoratet viser, at 11,3 procent af de sygemeldte var væk mere end 14 dage mod 10,6 procent i 2004.

"De lange sygeforløb er den helt store udfordring. Vi ved, at når folk først har været sygemeldt i otte uger, ender det ofte med, at de mister kontakten til deres arbejdsplads og dermed også forsvinder væk fra arbejdsmarkedet," siger Claus Hjort Frederiksen.

Beskæftigelsesministeren håber at en nydannet Forebyggelsesfond på 3 mia. kr. kan søsætte initiativer, der kan mindske fraværet i fremtiden. Desuden peger han på at den stigende beskæftigelse kan være en del af forklaringen på stigningen i sygefraværet, da nyansatte i gennemsnit er mere og længere syge end personer med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tal over danskernes sygefravær har tidligere vist store kønsmæssige, aldersmæssige og regionale forskelle.

[email protected]

Kilde: