Sundhedspolitikere vil have forbud og beskatning for at undgå offentlig lægeflugt

Slettet Bruger,

30/10/2007

Mens udenlandske læger bliver mere almindelige på offentlige sygehuse, er der stort set kun danske læger på privathospitalerne. Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen advarer om, at lægernes bijob på private hospitaler kan gøre det svært for det offentlige at nedbringe ventelisterne og overholde behandlingsgarantien.

"Så længe de offentlige sygehuse ikke kan lave selvstændige overenskomster med lægerne, og dermed konkurrerere med privathospitalerne om lønnen, er det en udvikling, der vil fortsætte. Især nu, hvor en-månedsbehandlingsgarantien er indført, vil det gå stærkt medmindre sygehusene tager kampen op og kommer ventelisterne til livs," siger Kjeld Møller Pedersen til 24Timer.

Politikere fra højre til venstre er bekymrede og står klar med løsninger af vidt forskellig natur. Ifølge Venstres Preben Rudiengaard skal regionerne have bedre mulighed for at tilbyde højere løn, mens Ny Alliances Inge-Lene Ebdrup sætter sin lid til, at partiets skattereform vil gøre det mere attraktivt at arbejde i det offentlige.

Beskatning og forbud
Hos oppositionen står man klar med skrappere midler. Dem er blandt andre
SF´s sundhedsordfører Anne Baastrup eksponent for.

"Vi vil beskatte sundhedsforsikringerne og stoppe den store strøm af offentlige midler, som privathospitalerne får for behandlingen af patienter," siger Baastrup, der også står sammen med de Radikale, Enhedslisten og Socialdemokraterne om at kræve behandlingsgarantien fjernet.

Den letteste løsning på problemet kommer dog fra VK´s støtter i Dansk Folkeparti. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Birthe Skaarup afviser ikke, at det kan blive nødvendigt at beskære lægernes ret til at vælge, hvor de vil arbejde.

"De private hospitaler gør ikke noget forkert, men det er klart, at vi på et tidspunkt bør vurdere, om offentlige læger skal have lov til at bijobbe i et større omfang . Vi kan jo sagtens bruge deres arbejdskraft i det offentlige," siger Birthe Skaarup til 24Timer.

Kilde: