Sundhedsminister i skarp kovending

"Jeg siger, at loven står ved magt

Slettet Bruger,

15/06/2008

"Jeg siger, at loven står ved magt. Den har vi ingen planer om at ændre, heller ikke på grund af en strejke."

Sådan lød det for kun en måned siden, da sundhedsminister Jacob Axel Nielsen (K) over for altinget.dk nok en gang afviste Danske Regioners ønske om at suspendere det fri sygehusvalg efter sundhedskonflikten. Siden er han dog vendt på en tallerken, skriver politiken.dk.

Så sent som 30. maj gentog sundhedsministeren ellers sin garanti, denne gang over for Berlingske Tidende.

"De private sygehuse aflaster jo med deres ekstra kapacitet, så flere patienter kan behandles hurtigere. Det får vi brug for med den pukkel af aflyste operationer, som vi ser i kølvandet af konflikten."

Sygehusvalg suspenderet
Men nu er det frie sygehusvalg alligevel blevet sat ud af kraft, netop med henvisning til den pukkel af aflyste operationer, som strejken har skabt.

"Med op mod 400.000 aflyste behandlinger står vi altså i en force majeure situation. Vi skal sikre, at det er de mest syge, der bliver behandlet først. Derfor tuner vi systemet ind på en af mine kongstanker om at tvinge regionerne til at opkøbe den private sygehuskapacitet, som det udvidede fri sygehusvalg har skabt," siger sundhedsministeren, da politiken.dk forelægger ham hans tidligere udtalelser.

"Patienterne stavnsbindes"
Hos Patientforeningen Danmark vækker regeringens kovending undren.

"Det er meget ærgerligt, at sundhedsministeren ikke turde stå fast. Der er formentlig sket det, at Lars Løkke (finansminister, red.) har overtaget styringen i overbevisning om, at det er for dyrt at fastholde det fri sygehusvalg. Men det er en fejlopfattelse, for det vil koste samfundet, når patienter nu skal vente endnu længere og gå rundt på sygedagpenge," siger interesseorganisationens formand, Karsten Skawbo-Jensen, der taler om "stavnsbinding af patienterne".

Også hos Venstres Ungdom tager man sig til hovedet over indskrænkelsen af patienternes rettigheder.

"Regeringen har med dette initiativ lagt sig på langs for sine venstreorienterede politiske kritikere af den ellers gode og effektive behandlingsgaranti. Man burde hellere have styrket privathospitalerne yderligere for at komme det store behandlingsefterslæb igen, frem for at suspendere en ordning, som udelukkende gavner patienterne. Det er ganske enkelt skandaløst," siger VU's landsformand, Thomas Banke.

[email protected]

Kilde: