Straffene er slet ikke blevet hårdere under den borgerlige regering

Selvom regeringen har hævet straframmerne, og ofte taler om hårdere straffe til kriminelle, er den gennemsnitlige straflængde knap nok steget siden...

Slettet Bruger,

01/03/2008

Selvom regeringen har hævet straframmerne, og ofte taler om hårdere straffe til kriminelle, er den gennemsnitlige straflængde knap nok steget siden regeringens tiltrædelse i 2001. Det skriver dr.dk.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at gennemsnitsstraffen fra 2001 til 2006 blot er hævet med knap 14 dage fra 2,2 måneder til 2,4 måneder.

I 2002 blev strafferammen for simpel vold fordoblet fra halvandet år til tre år, men gennemsnitstraffen for denne paragraf i straffeloven er fortsat under tre måneder.

For "vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter" blev strafferammen hævet fra fire til seks år. Alligevel er de reelle gennemsnitsstraffe kun 10% af den øverste straframme.

Det eneste sted, der er konstateret en mærkbar stigning i udmøntede straffe, er efter den strengeste voldsparagraf, hvor gennemsnitsstraffen er hævet med 6,6 måneder.

"Så små skærpelser har ingen præventiv effekt, men fungerer som pynt på retspolitikken, siger formanden for Folketingets retsudvalg," Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti til dr.dk.


Kilde: