Stort set alle 3-5-årige passes ude

Den danske model med at opkræve skatter hos alle og herefter uddele massive tilskud til at få små børn passet uden for hjemmets fire vægge har være...

Slettet Bruger,

09/04/2008

Den danske model med at opkræve skatter hos alle og herefter uddele massive tilskud til at få små børn passet uden for hjemmets fire vægge har været en succes for dem, der mener, det er bedst, at børn passes i offentlige institutioner.

96 pct. af alle børn mellem 3 og 5 år passes i dagpasningsordninger, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Flest går i børnehave tæt fulgt af de aldersintegrerede institutioner. Blandt de helt små 0-årige er det kun 17 pct., der går i vuggestue, dagpleje mv., da de fleste forældre selv passer barnet under barselsorloven. Herefter stiger andelen meget kraftigt. Når børnene bliver ældre, falder andelen af passede børn så igen. For de 10-årige udgør andelen 24 pct. og for børn på 13 år kun knap 3 pct. Kun 1.849 børn på 14 år eller derover er i dagpasning.


[email protected]

Kilde: