Statsstøttet biobrændsel forhøjer fødevarepriserne

Slettet Bruger,

11/09/2007

OECD advarer nu mod stigende statsstøtte til produktion af biobrændsel, skriver epn.dk. Afgrøderne til brug for biobrændsel konkurrerer nemlig om den samme jord, som bruges til produktion af fødevarer. Statsstøtte er dermed et af flere elementer, der sikrer landbrugere et højere udbytte ved at dyrke biobrændsel. Og det giver højere fødevarepriser.

Det har det sådan set allerede gjort påpeger OECD i sit arbejdspapir. Men i takt med at flere lande, deriblandt Danmark, øger kravene til det procentmæssige indhold af biobrændsel i benxin og diesel, vil priserne stige efterfølgende.

Verdensmarkedet fungerer ikke på biobrændselområdet, påpeger organisationen. Kun 10 procent af al biobrændsel handles på verdensmarkedet, mens den resterende del bruges i produktionslandet. Det er ikke hensigtsmæssigt, da biobrændsel-afgrøder mest effektivt kan produceres i tropiske lande.

Det er altså de mange lovgivningskrav om brugen af biobrændsel, der holder produktionen oppe. Men ifølge OECD er den miljømæssige gevinst begrænset. Planteolie reducerer udledningen af drivhusgasser med 40 procent i forhold til fossile brændstoffer.

Beregninger fra USA viser at det koster næsten 3.000 kroner i biotilskud pr. sparet udledt ton CO2.

[email protected]

Kilde: