Socialdemokrater: Sikkerhed vigtigere end retssikkerhed

Der er ikke nogen grund til at ændre terrorloven, bare fordi to udlændinge er blevet udvist fra Danmark uden at have været for en dommer

Slettet Bruger,

13/01/2008

Der er ikke nogen grund til at ændre terrorloven, bare fordi to udlændinge er blevet udvist fra Danmark uden at have været for en dommer. Det siger Socialdemokraternes retsordfører Karen Hækkerup, der mener, at rigets sikkerhed vejer tungest.

"En del af terrorloven indebærer, at hvis Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at en udlænding er i landet med henblik på at skade os, så kan man blive administrativt udvist. Det stemte vi med åbne øjne for i 2002, og det står vi stadigvæk ved i dag," siger Karen Hækkerup til politiken.dk.

Retssikkerhed skal beskyttes
Mindst to udlændinge er blevet administrativt udvist over terrormistanker, men hverken de udviste eller deres forsvarer kan få oplyst begrundelsen for udvisningen.

Flere jurister mener, at praksissen er i modstrid med menneskeretten, og Ny Alliance vil have justitsministeren til at redegøre for myndighedernes brug af retsløse udvisninger.

"Terrortrusler skal bekæmpes effektivt, men ikke på bekostning af retssikkerheden og menneskerettighederne," siger NA-formand Naser Khader.

Terrorkommission
Han møder opbakning fra den radikale Simon Emil Ammitzbøll, der foreslår, at Folketinget nedsætter en terrorkommission, der skal granske, om de danske terrortiltag er gået for langt i forhold til retssikkerheden. Også SF mener, at en domstolsprøvelse kan forenes med hensynet til landets sikkerhed.

Hos de Konservative ser Tom Behnke ingen problemer med lovgivningen. Når en opholdstilladelse er administrativt udstedt, kan den også inddrages administrativt, siger han til politiken.dk.

[email protected]

Kilde: