Skatten kan stige i 14 til 17 kommuner

Danskerne kan forvente uændret service i skoler, institutioner og ældrepleje det kommende, men borgerne i 14 til 17 kommuner risikerer skattestig...

Slettet Bruger,

17/06/2009

Danskerne kan forvente uændret service i skoler, institutioner og ældrepleje det kommende, men borgerne i 14 til 17 kommuner risikerer skattestigninger i 2010. Det er situationen efter regeringen og KL's forlig om den kommunale økonomi for 2010, skriver berlingske.dk.

Aftalen giver 800 millioner kroner i kompensation for kommunernes stigende udgifter til socialt udsatte børn, handicappede og flere ledige. 400 millioner kroner til madordninger i daginstitutioner. Og så får kommunerne mulighed for at øge deres anlægsinvesteringer.

"Efter min opfattelse passer pengene til at finansiere den aktivitet, vi har i dag. Samtidig er det aftalt, at vi skal nedbringe væksten på det specialiserede sociale område. Naturligvis kan der være kommuner, som må gennemføre tilpasninger på budgettet, men aftalen lægger ikke på nogen måde op til, at der skal ske besparelser men derimod en styring af udgifterne. Vi skal blive meget bedre indkøbere, så vi får mere for pengene," siger KL-formand Erik Fabrin til berlingske.dk.

Kurt Houlberg, projektchef i NIRAS konsulenterne og ekspert i kommunal økonomi, vurderer økonomiaftalen som værende stram omend bortfaldet af anlægsloftet vil stimulere vækst.

"Aftalen tilgodeser primært regeringen og de kræfter i KL, der vil omprioritere og effektivisere. Men hvis der er en egentlig »vinder«, må det siges at være finanskrisen, som har sat et meget stort fodaftryk på indholdet og intentionerne i den indgåede aftale," siger Kurt Houlberg til berlingske.dk.

[email protected]

Kilde: