Skatteministeriet: Højere skatter er elendige i konjunkturpolitikken

Af Ole Birk OlesenEngang for ikke så mange år siden, da socialdemokratiske politikere over hele verden lod sig inspirere den engelske økonom John M...

Slettet Bruger,

26/02/2008

Af Ole Birk Olesen

Engang for ikke så mange år siden, da socialdemokratiske politikere over hele verden lod sig inspirere den engelske økonom John Maynard Keynes, var det god latin at hæve indkomstskatterne, når økonomien buldrede derudaf med fare for mangel på arbejdskraft. Men det kan man godt glemme alt om i dag, mener Skatteministeriet.

"For visse skatter er det overvejende sandsynligt, at en forhøjelse både på kort og langt sigt vil føre til ekstra pres på arbejdsmarkedet," skriver Skatteministeriet i det nyeste nummer af tidsskriftet Skat, som udgives af ministeriet.

Problemet med højere indkomstskatter er ifølge Skatteministeriet, at de nok mindsker privatforbruget og dermed også efterspørgslen efter arbejdskraft i de sektorer, som rammes af det mindre forbrug - men samtidig fører højere skatter også til, at folk ikke vil arbejde så meget, hvilket øger manglen på arbejdskraft.

"Konklusionen er derfor, at skatteforhøjelser, der samtidig risikerer at reducere arbejdsudbuddet, næppe er særligt velegnede til at imødegå en eventuel risiko for overophedning, og at der er andre og mere velegnede instrumenter," skriver Skatteministeriet.

Et af de velegnede insturmenter er at skære i de offentlige udgifter, når der er mangel på arbejdskraft, skriver ministeriet:

"Færre offentlige investeringer eller mindre offentlig beskæftigelse har normalt en større og i alle tilfælde mere direkte virkning for udviklingen på arbejdsmarkedet end ændringer i skatter for samme beløb. En reduktion i væksten i den offentlige beskæftigelse på 1.000 personer øger umiddelbart ledigheden med 1.000 personer, eller ved egentlig arbejdskraftmangel i den private sektor mindsker presset direkte på det private arbejdsmarked."

[email protected]

Kilde: