Skattelettelse: Betal 5 mia., få 8 mia. tilbage

Slettet Bruger,

19/12/2007

Samfundet som helhed vil blive 8 mia. kr. rigere, hvis staten bruger 5 mia. kr. på at sænke enten mellem- eller topskatten. Det viser den nyeste redegørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, skriver Børsen.

Den såkaldte velstandseffekt er størst, hvis man enten sænker mellem- eller topskatten eller hæver skattegrænserne. Derimod er det ren underskudsforretning at bundskatten eller hæve beskæftigelsesfradraget, hvor velstandseffekten er i underkanten af 2 mia. kr.

Resultaterne viser, hvor skadelige de høje marginalskatter er, siger Tine Roed, vicedirektør i Dansk Industri.

"Det viser endnu en gang, at vi kan skabe mere vækst og velstand, hvis det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Det vil gøre Danmark til et mere attraktivt land at være og arbejde i. Danmark er ikke længere et land med en specielt højtuddannet arbejdsstyrke, og hvis ikke virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, så er det heller ikke attraktivt for virksomhederne at være her i landet," siger Tine Roed til Børsen.

Offentlige besparelser den bedste forretning
Erhvervsministeriet har for første gang inddraget skattelettelsernes effekter på produktivitet med i deres overvejelser. Det sker, efter at udenlandske undersøgelser på stribe har vist, at lavere skat på arbejde også løfter flid, produktivitet og efteruddannelse på jobbet.

Graden af selvfinansiering er højest for top- og mellemskattelettelser, hvor den ligger omkring 50 pct. Ministeriet påpeger dog, at skattelettelser finansieret ved et lavere offentligt forbrug kan have en selvfinansieringsgrad på 67 pct.

[email protected]

Kilde: