Skatteborgerforeningen: Sl&aring; mellem- og topskat sammen til &eacute;n <i>superskat</i>

Slettet Bruger,

23/08/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Hvad er topskat og hvad er mellemskat, hvis regeringen får sin skattepakke gennem Folketinget? Det er svært at sige, for rent faktisk vil der i fremtiden være flere, der betaler topskat end mellemskat. Det skyldes, at mens ægtefæller har mulighed for at slå deres mellemskattefradrag sammen, så kan de ikke gøre det samme med topskatten. I fremtiden skal et ægtepar derfor først betale mellemskat, når den samlede indkomst overstiger ca. 700.000 kr., mens topskatten rammer familien, blot den ene tjener over 380.000 kr.

"Det danske skattesystem er i forvejen for kompliceret - ikke mindst på grund af forskellen mellem beregningsgrundlaget for top- og mellemskat," pointerer Jacob Bræstrup fra Skatteborgerforeningen.

"Med de foreslåede ændringer bliver systemet endnu mere absurd, og det ville derfor tjene regeringen ære, hvis den benyttede lejligheden til at forenkle skattesystemet," siger han.

Superskat på 21 procent
Konkret foreslår Skatteborgerforeningen, at regeringen slår mellem- og topskatten sammen til én ny superskat på 21 procent.

"Selvfølgelig havde Skatteborgerforeningen helst set, at nogle af midlerne gik til at sænke skattesatserne. Men når nu regeringen foreslår at bruge fem milliarder på at hæve grænserne for mellem- og topskat, så mener vi, man burde gøre sig selv og skatteyderne den tjeneste at simplificere systemet ved samme lejlighed," siger Jacob Bræstrup.

Staten mister ca. tre milliarder i skatteindtægter ved at hæve mellemskattegrænsen fra 296.000 kr. i dag til 353.000 kr. i 2009, mens der forsvinder to milliarder ved at hæve topskattegrænsen fra nuværende 355.000 kr. til 380.000 kr. i 2009.

"Alternativt kunne man fastholde topskattegrænsen på sit nuværende niveau, og lade de to skatter smelte sammen i 2009 til én superskat på 21 procent. De to milliarder, der er reserveret til topskatten, kunne så finansiere, at der blev fuld overførsel af uudnyttet fradrag mellem ægtefæller, når det gælder den nye skat," siger Jacob Bræstrup.

Mere spiseligt for DF
"Den nye superskat vil være en sand topskat, og derfor nok også mere spiselig for Dansk Folkeparti," vurderer Jacob Bræstrup.

"Den nuværende topskat rammer nemlig i virkeligheden mange familier, hvor mor og far tilsammen ikke har særlig meget at rutte med, men hvor indkomsten er ulige fordelt imellem dem - måske fordi den ene er førtids- eller folkepensionist, eller har valgt at drosle ned en årrække for at passe børnene. Den nye superskat vil derimod kun ramme ægtefæller, hvor den samlede indkomst overstiger 710.000 kr. - og så selvfølgelig enlige, der tjener over 355.000. De vil få en marginalskat på 63 procent, mens alle andre vil slippe med en marginalskat på under 45 procent," forklarer han.

[email protected]

Kilde: