Skatteborgerforeningen: Et modigt og fremsynet udspil

Slettet Bruger,

27/08/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Dagens udspil til en skattereform fra Ny Alliance vækker glæde hos Skatteborgerforeningen, der har svært ved at sætte en finger på noget.

"Det skulle da lige være, at det virker som om, at forslaget er overfinansieret, når man tænker på de betydelige positive dynamiske effekter, det nødvendigvis må afstedkomme at få de danske marginalskatter ned på niveau med de mest fremsynede økonomier i den vestlige verden," siger bestyrelsesmedlem Jacob Bræstrup til 180Grader.dk.

Forslaget fra Ny Alliance indeholder også en afskaffelse af en lang række særregler for bl.a. landbrug og erhvervsliv, som er med til at forenkle skattesystemet og som ifølge Jacob Bræstrup, i for sig er i orden, men han advarer om, at enhver regning, der sendes til erhvervslivet i sidste ryger ud til forbrugerne i form af højere priser.

"Derfor er det positivt at se, at en evt. overfinansiering, som vi ikke er i tvivl om vil vise sig, er øremærket til lavere selskabsskat. Skatteborgerforeningen går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten, sådan som Estland med stor succes har gjort," forklarer han.

Forkert med høj beskatning af kapitalindkomst
Ny Alliances udspil har dog en stor ulempe ifølge Jacob Bræstrup. Stod det til ham, skulle partiet have taget fat på beskatningen af kapitalindkomst.

"Det er dog ikke klogt, at NA bibeholder den høje beskatning af kapitalindkomst. Kapital er en uhyre mobil faktor, og det kan derfor ikke nytte noget at beskatte kapital for højt - så forsvinder den bare. Vi vil foreslå, at NA inkluderer kapitalindkomst i den flade beskatning på 40,6 pct," siger han.

Kilde: