Skatteborgerforeningen: 215.000 slipper for højeste marginalskat

Slettet Bruger,

04/09/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Selv om skatteborgerforeningen langt fra er begejstret over den indgåede skatteaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, så hæfter man sig ved de små lyspunkter, aftalen trods alt indeholder.

"Herunder ikke mindst det faktum, at mere end 200.000 danskere nu slipper for at betale 63 procent af sidsttjente krone," påpeger Jacob Bræstrup, bestyrelsesmedlem i Skatteborgerforeningen over for 180Grader.dk.

Det er de forskellige fradragsregler for henholdsvis top- og mellemskat, der gør, at ca. 215.000 nuværende topskatteydere i fremtiden vil slippe for at betale mellemskat - selv om de fortsat skal betale topskat.

"De kommer dermed ned på en marginalskat på ca. 57-58 procent, alt efter kommuneskatten, dér hvor de bor. Og selv om det bestemt ikke lyder af meget, så er det en forbedring af gevinsten ved at tage en ekstra tørn på ca. 15 procent i forhold til i dag," forklarer han.

Betaler topskat, men ikke mellemskat
Allerede i dag er der ca. 125.000 danskere, som betaler topskat uden at betale mellemskat. Med den kommende skatteændring forventes det tal at blive nærmest tredoblet til ca 340.000 personer. Parallelt hermed forventes antallet af danskere, der betaler både top- og mellemskat, at falde fra ca. 835.000 til ca. 620.000. Der vil i fremtiden ikke være nogen danskere, der betaler mellemskat men ikke topskat.

At mellem- og topskatten på den måde "bytter plads" skyldes, at der i beregningsgrundlaget for mellemskatten må fratrækkes evt. indskud til kapitalpension, ligesom gifte personer kan overføre et evt. uudnyttet bundfradrag i mellemskatten til deres ægtefælle. Da grænsen for mellem- og topskat i fremtiden bliver ens (ca 365.000 kr. før AM-bidrag) kan det derfor ikke forekomme, at man betaler mellemskat uden samtidig at betale topskat. Derimod vil rigtig mange danskere (især gifte) betale topskat, før de betaler mellemskat.

Skatteborgerforeningen har tidligere foreslået regeringen at simplificere reglerne ved at slå mellem- og topskat sammen til én ny superskat på 21 procent - med mulighed for overførsel af uudnyttet fradrag mellem ægtefæller.

[email protected]

Kilde: