Skat - skat ikke

Slettet Bruger,

17/08/2007

I dagens Politiken har man taget hul på skattediskussionen ved at stille enslydende spørgsmål til hhv. Lars Andersen fra AE-rådet og Martin Ågerup fra CEPOS.

Formålet er at få de tos bud på hvad hovedlinierne i en kommende skattereform skal være. Ikke alene er de to meget uenige om, hvorledes et skattesystem skal indrettes rent praktisk, der er også store forskelle på opfattelsen af skat set fra et moralsk synspunkt.

Lars Andersen udgangspunkt er, at skattesystemet er forudsætningen for at have et velfærdssamfund.

"Vi bruger skattekronerne til at drive vores velfærdssamfund - det er forudsætningen for serviceydelser som sundhed, børnepasning, gratis uddannelser og forskning, der er med til at gøre Danmark til et rigt samfund," siger Lars Andersen.

Martin Ågerup betoner i højere grad de moralske problemer forbundet med skatteopkrævning.

"Skat er baseret på tvang. Skat er en straf, fordi det er penge, der bliver taget fra en," siger han: "Og så er der det moralske formål med at belønne folk for at arbejde i stedet for at straffe dem."

Byrdefordeling
Hvorledes byrden i et skattesystem skal fordeles er der med deres forskellige udgangspunkter også stor uenighed om. Lars Andersen mener at "det er godt at have en topskat" for at bevare "byrdefordelingen mellem højtlønnede og lavt lønnede".

Martin Ågerup har svært ved at se det retfærdige i, at man skal betale en højere procentsats, jo mere man tjener.

"Det mest uretfærdige og det mest økonomisk skadelige ved det nuværende skattesystem er, at du betaler en højere procentsats jo mere du tjener. Det mest fornuftige ville være at afskaffe top- og mellemskat, på den måde er det stadig de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs," siger han:

"En person, der tjener 500.000 kr. om året, får jo ikke flere velfærdsydelser af at tjene det dobbelte."

[email protected]

Kilde: