Skarp kritik af socialdemokratisk modstand mod vindmølleerstatning

Af IKKEMIG 2Socialdemokraterne løber med en halv vind, når de afviser erstatning til vindmølle-naboer

Slettet Bruger,

17/01/2008

Af IKKEMIG 2

Socialdemokraterne løber med en halv vind, når de afviser erstatning til vindmølle-naboer. Det mener Morten Messerschmidt (DF), der over for 180Grader.dk hævder, at klima- og energiordfører Mette Gjerskov (S) taler mod bedre vidende i sagen.

Dansk Folkeparti har fremsat et forslag, der skal sikre kompensation til de grundejere, der må trækkes med en støjende vindmølle. Kompensationen skal i så fald udbetales af vindmølleejeren, og det er ifølge Mette Gjerskov "revolutionerende nyt, hvis private skal begynde at give erstatning til en anden privatperson, når de laver noget, der er fuldt lovligt," som hun forleden udtalte til Børsen.

"Opsigtsvækkende uvidenhed"
Den udmelding undrer Dansk Folkeparti klima- og energiordfører, Morten Messerschmidt.

"Det eneste opsigtsvækkende er Mette Gjerskovs grundlæggende uvidenhed om erstatningsret. For det er jo et fuldstændig anerkendt princip, at forvolder man en skade, så skal man selvfølgelig svare erstatning til den skadelidte," siger han til 180Grader.dk.

Messerschmidt peger på en sag fra Vestre Landsret, hvor man fandt, at naboer til en forsøgsmølle på Jyllands Vestkyst havde krav på en erstatning. Erstatningen faldt i det konkrete tilfælde for en bagatelgrænse, men der var medhold til selve erstatningskravet. Forslaget fra Dansk Folkeparti vil gøre det muligt for vindmølle-naboer at blive kompenseret uden først at skulle gå til domstolene.

Hus forbi
"Det er udtryk for Mette Gjerskovs totale mangel på virkelighedsfornemmelse, at hun mener, at det her er noget særligt nyt. Det er det sådan set ikke," siger Messerschmidt.

Den socialdemokratiske ordfører melder hus forbi og henviser til et notat fra Energistyrelsen fra 4. januar. Ifølge notatet har "domstolene i sager om vindmøller lagt til grund, at hvis de offentlige regler vedrørerende plangrundlag, støj og afstandsgrænser med videre er overholdt, så er der ikke grundlag for erstatningsansvar."

"Det er hvad jeg får fra officielt hold og det er hvad jeg må gå ud fra. Selvfølgelig må vi undersøge det, hvis det forholder sig anderledes. Men det er jo det, jeg udtaler mig på baggrund af," siger Mette Gerskov til 180Grader.dk.

[email protected]

Kilde: