Seks centimeter tæt på at koste husejere en halv million

To husejere i Ringsted slipper formentlig nu for en ekstraudgift på en halv million kroner i en sag, der ret beset drejer sig om seks centimeter

Slettet Bruger,

26/04/2008

To husejere i Ringsted slipper formentlig nu for en ekstraudgift på en halv million kroner i en sag, der ret beset drejer sig om seks centimeter. I juni 2006 opdagede Ringsted kommune, at de to huse havde et udhæng på 71 centimeter fra facaden mod lokalplanens tilladte 60. I en lang række andre tilfælde har kommunen dog givet dispensation til huse med et udhæng på 65 centimeter, men mere villle man altså ikke strække sig. Heller ikke selv om byggefirmaet kunne påvise, at de ekstra centimeter skyldtes, at en underleverandør havde leveret forkerte spær.

Nu har Naturklagenævnet dog givet husejere medhold i, at belastningen som en ombygning vil udgøre for beboerne er ude af proportion med kommunens interesse i sagen. Nævnet har derfor hjemsendt sagen til fornyet behandling i kommunen, og beboerne slipper muligvis for at skulle lægge nyt tag.

"Vi har gået med den sag i to år. Nu kan vi først rigtig glæde os over, at vi er flyttet ind i huset," siger en af beboerne, Per Larsen, til Dagbladet Ringsted.

[email protected]

Kilde: