Samuelsen: Vi vil ikke minimalstaten

Slettet Bruger,

27/08/2007

Af Ole Birk Olesen

Ole Birk Olesen, 180Grader.dk: Du indledte med at sige, at opgaven er utrolig lille, fordi det kun handler om fem procent af statens indtægter, som skal bruges på at lette indkomstskatten. Hvorfor finder I så ikke bare pengene ved at rationalisere på udgifterne i stedet for at hæve andre skatter?
"Fordi hvis vi taler om rationaliseringer, så vil vi som det første blive mødt med den kritik, at det er fiktive penge, og vi vil gerne se gevinsten, før vi bruger den til at lette skatten på arbejde. Så vi har valgt at finde penge, som faktisk er til stede i systemet i stedet for."

Du præsenterede også et regnestykke, som viser, at hvis man i stedet bruger af regeringens råderum, så vil der faktisk være otte mia. kroner tilbage til øgede udgifter, selvom man finansierer alle jeres skattelettelser med det. Hvorfor gør I ikke det?
"Fordi vi tror, det vil komme til at forplumre debatten, og jeg tror også, at det hos mange af jer vil blive opfattet som en letkøbt løsning. Men også fordi regeringen jo allerede har lagt beslag på de 51 mia., og så ville vi kunne få en lang diskussion om, om det er globaliseringsfonden, der skal skæres ind til benet, eller hvad det nu er. Vi vil hellere finde pengene selv og så bare i parentes gøre opmærksom på, at råderummet er der på nuværende tidspunkt, og det havde Bendt Bendtsen sådan set alle muligheder for at forgribe sig på. Men det undlod han at gøre. Han nøjedes med at gå efter en lettelse af skatten på én promille, og det er så det, man kalder en konservativ storsejr. Jeg mener, vi skal være mere ambitiøse, hvis vi skal løse den udfordring, vi står overfor."

Sandy French, Ekstra Bladet: Er I nu Danmarks liberale parti? Hvor ligger I efter det her udspil, som jo er ren CEPOS?
"Nej, det her har ikke noget med CEPOS at gøre overhovedet. Jeg vil tror, at CEPOS vil forlange, at vi skal gøre nogenlunde det, som Ole foreslog, nemlig at tage hele råderummet og bruge det til formålet og så sætte den offentlige vækst fuldstændig i stå. Det har vi ikke noget med at gøre. Vi er et midterparti, vi er et socialliberalt og socialkonservativt parti, og vi har givet et bud på, hvordan man gør det her på en social ansvarlig måde. Husk nu, ikke med det formål at få en minimalstat, men med det formål at sikre, at vi har råd til velfærdssamfundet fremover, og at vi har hænder nok og råd til at give folk en ordentlig løn for at arbejde i den offentlige sektor."

Jesper Thobo-Carlsen, Ritzaus Bureau: I bruger næsten alle penge på at få folk til at arbejde mere og næsten ingen på at få folk til at gå fra passiv forsørgelse til arbejde. Hvorfor?
"Fordi vi tror på, at det største incitamentproblem på nuværende tidspunkt er der, hvor man rammer mellemskatten og topskatten. I regeringens forslag er der nu kun en forskel på skattegrænsen for mellem- og topskat på 20.000 kroner, og det vil sige, at hvis man får en lønforhøjelse på knap 2.000 kroner om måneden, så får man lige 21 procent ekstra skat oven i hatten. Det er der, det største problem ligger efter vores opfattelse."

Der er også incitamentproblemer i bunden, hvorfor ikke gøre noget ved det?
"Fordi vi har valgt at fokusere der, hvor vi kan gøre mest i forhold til at gøre vores skattesystem robust i overfor globaliseringen. Hvis man ikke løser den del, så har man et stort hul åben, og så nøjes man med at fokusere på et hul, som efter vores opfattelse ikke er særligt stort. Vi har det udgangspunkt, at de fleste hellere vil være i arbejde end at være udenfor arbejdsmarkedet."

Er det ikke korrekt, at det her vil betyde en ganske stor forøgelse af uligheden i Danmark?
"Det er ikke korrekt, at vi nærmest får et Amerika-lignende samfund. Selv hvis vi fjerner topskatten fra den ene dag til den anden, så vil Danmark være verdens mest økonomisk lige samfund."

Erik Matzen, Reuters Finans: Regeringen vil fastholde skattestoppet indtil 2015. Er du indstillet på at acceptere det?
"I de store træk giver vores skattemodel ikke de store problemer med skattestoppet. Det er på det minimale. I øvrigt er regeringen løbet fra skattestoppet. Det mener jeg, at enhver, som kan huske, hvad Anders Fogh og skatteministeren tidligere har sagt, må vide, og det skal vi bare glæde os over."

Journalist fra TV2: Når man ser på det postyr, det har skabt, at regeringen vil sænke skatten med 10 mia. kroner, hvordan vurderer du så muligheden for at få det her gennemført?
"Lige en korrektion: Regeringen vil, så vidt jeg kan se, give en skattelettelse på cirka 1,25 mia., nemlig de dynamiske effekter, som regeringen har lagt ind. Det er, hvad der er - resten er omlægning - og det svarer til cirka én promille af de samlede offentlige indtægter. Derfor kan det også undre, at det er så svært at få det igennem, men situationen er vel den, at alle partier er så bange for sig selv og så bange for regnestykkerne om, hvem der får hvor meget, at ingen tør gøre noget som helst. Ingen tør gør bare den lille ting, som man som minimum burde gøre, nemlig at sikre, at grænsen for betaling af topskat ligger på det niveau, hvor den burde ligge, hvis man fra starten havde sørget for at lade den regulere løbende med lønudviklingen. Så burde den have ligget oppe på 450.000, og der ville ikke være en kat, som havde pebet over det. Ny Alliance vil opfordre til, at alle partier lægger den der fobi i forhold til vælgerne af sig og i stedet konfronterer vælgerne med en tro på, at de nok ikke er så dumme, som man forsøger at gøre dem til."

[email protected]

Kilde: