Rød millionærskat sender skatten over 70 pct.

Tænketanken CEPOS offentliggør i dag et notat om Socialdemokraterne og SF's forslag om en ekstra topskat på 6 pct

Slettet Bruger,

28/08/2009

Tænketanken CEPOS offentliggør i dag et notat om Socialdemokraterne og SF's forslag om en ekstra topskat på 6 pct. for personer, der tjener over 1 million kroner. Notatet viser, at forslaget vil hæve den sammenlagte beskatning til over 70 procent og CEPOS advarer derfor mod hjerneflugt fra Danmark.

"For de mest produktive personer vil marginalskatten øges fra 56,1 til 61,6 pct. Indregnes afgifter, rykker den sammensatte marginalskat fra 67,2 pct. til 71,3 pct. Det er klart, at en så høj skatteprocent vil få de mest produktive danskere til at arbejde mindre, ligesom den højere skat vil gøre det mere attraktivt for højproduktive danskere at arbejde i udlandet og betale skat der. Det vil indebære færre ideer og spændende virksomheder i Danmark og dermed mindre velstand," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Ifølge ham vil millionærskatten højst give 250 mio. kr. til statskassen.

"Den nye topskat vil umiddelbart indbringe ca. 1 mia. kr., men et mindre arbejdsudbud vil sænke merprovenuet til 500 mio. kr. Skattestigningen reducerer derudover forbruget, så afgiftsindtægterne falder med yderligere 250 mio. kr. Tilbage er et provenu på 250 mio. kr., som meget vel helt kan forsvinde som følge af skatteplanlægning, og fordi højproduktive personer i højere grad vælger at bo og arbejde i udlandet," siger Mads Lundby Hansen.

[email protected]

Kilde: