Ritt vil forbyde lastbiler i København

Slettet Bruger,

20/12/2007

Tirsdag aften var der møde på Københavns Rådhus mellem S, SF og R. Her blev de tre partier enige om en række initiativer, der skal nedbringe antallet af ulykker og dødsofre som følge af højresving. En af metoderne er at forhindre tunge lastbiler i at køre i den inderste del af hovedstaden. Det skriver jp.dk.

"Vi skal have færre lastbiler i byen, og det skal være sikrere at være cyklist. Vi vil have en zone omkring Indre By, hvor lastbiler over en vis vægtgrænse ikke kan komme ind. Altså et decideret stop for tunge lastbiler inde i byen. Derudover skal vi generelt have gjort lyskrydsene mere sikre. Og så skal vi særligt sikre cyklisterne mod højresvingende biler og lastbiler, så ulykker undgås. Det vil give markant bedre trafiksikkerhed og et bedre bymiljø i København," udtaler Overborgmester Ritt Bjerregaard til jp.dk.

København arbejder også at ændre lysreguleringen i en række vejkryds, så cyklisterne kan køre frem før den motoriserede trafik. Det har man gjort på forsøgsbasis på Gyldenløvesgade, hvor antallet af ulykker er faldet markant. Tidligere havde man 15 om året, mens der kun har været en enkelt i de otte måneder, der er gået, siden man ændrede reguleringen.

Også lysdioder i asfalten få meter før krydsene, der aktiveres når cyklister passeres, skal være med til at forhindre højresvingsulykker.

[email protected]

Kilde: