Revisorgranskning af DR-byggeri udsat - igen

Prisen på DR's byggeri i Ørestaden var i 1999 på 3 mia

Slettet Bruger,

13/03/2008

Prisen på DR's byggeri i Ørestaden var i 1999 på 3 mia. kr., men er overskredet med 1,7 mia. kr. I 2007 priser er det røget op på 5,5 mia. kr.

Det fik i 2007 politikerne på Christiansborg til at kræve en uvildig undersøgelse med det sigte at få placeret ansvaret for det enorme budgetskred. Undersøgelsen er bestilt hos revisorfirmaet KPMG af kulturminister Brian Mikkelsen, og skulle have været færdig i slutingen af 2007, men blev udsat, da flere centrale personer nægtede at lade sig afhøre.

Derfor har revisionsfirmaet måtte gennemgå mængder af e-mailkorrespondancer for at finde frem til, hvem der har sagt hvad til hvem hvornår. Derfor godtog Folketingets Kulturudvalg en udsættelse til marts i år, men den dato holder heller ikke. Rapporten ventes ifølge business.dk først klar i maj/juni.

"Vi kender ikke den endelig dato, men det bliver en gang i forårsmånederne og nok først meget sidst på foråret," siger kommunikationskonsulent Karen Dyssel til business.dk.

Politikerne har foreløbig afsat 11 mio. kr., men forsinkelserne betyder, at revisorundersøgelsen bliver væsentlig dyrere.

Det store spørgsmål er, om yderligere ledende medarbejdere i DR stilles til ansvar og især om DR-bestyrelsen bliver inddraget og gjort ansvarlig, når rapporten foreligger.

[email protected]

Kilde: