Republikanerne har vundet mit hjerte

Af Rune Kristensen Bush er en forfærdelig præsident og Irak-krigen var en klar fejl! Det er nok den gængse danske opfattelse, blandt andet grundet ...

Slettet Bruger,

24/03/2008

Af Rune Kristensen

Bush er en forfærdelig præsident og Irak-krigen var en klar fejl! Det er nok den gængse danske opfattelse, blandt andet grundet de danske mediers omtale af Iraks befrielse som Iraks besættelse og den generelle beskrivelse af USA som en verdensimperialistisk nation.

De fleste danskere troede ikke i deres vildeste fantasi, at George W. Bush ville blive genvalgt som præsident i 2004. Medierne i Danmark havde udråbt John Kerry som den sympatiske og veluddannede, mens George W. Bush var en ubegavet og doven præsident. Ganske uagtet, at Bush er uddannet på Yale og Harvard, og at hans gennemsnit på Yale i øvrigt var det samme som Kerrys.

Fakta har ikke i voldsom grad påvirket de danske mediers syn på George W. Bush. Han er den præsident, der har fået flest personlige stemmer nogensinde, han har øget udviklingsbistanden, han har investeret i velfærd og uddannelse, han har udvidet sygesikringsordningen og mange andre ting, som danskerne ikke hører om, men som ville tegne et noget andet billede af ham som præsident.

Journalister og - som en uheldig vælgeroptimerende konsekvens heraf - også politikere tager afstand fra George W. Bush, der for mange personificerer det, de foragter ved USA. Men det er jo ikke ham, der afgør USA's politik. Ligegyldigt hvilken holdning han selv har til f.eks. Kyoto-aftalen, så skal ratificeringen af den godkendes i det amerikanske senat - og det bliver den ikke. Både demokratiske og republikanske senatorer er inderligt imod Kyoto-aftalen, og ved sidste afstemning var stemmerne 95 imod aftalen og 0 for! Clinton kunne ikke ratificere Kyoto-aftalen, og det kan Bush heller ikke - det amerikanske senat og den amerikanske befolkning er simpelthen imod. Bush giver altså ikke storindustrien og miljøsvinene frit spil. Han arbejder blot i den realpolitiske virkelighed, og han lyver ikke om det for popularitetens skyld - noget mange danske politikere kunne lære noget af.

Danske politikere undgår at tale frihed og danser omkring Irak-krigs-debatten som katten om den varme grød. Jeg er uenig med - men har for så vidt respekt for - dem, der virkelig hellere havde set Saddam Hussein fortsætte med sit diktatorregime med udryddelser og mishandlinger af minoriteterne, hvad enten de var politiske, religiøse eller etniske, men jeg har absolut ingen respekt for de mange politikere, som bare er imod krigen uden at kunne anvise, hvad verden så skal gøre mod diktatorer og voldsforbrydere. Et faktum er, at Saddam aldrig var blevet fjernet, hvis ikke George W. Bush med baggrund i FN's Sikkerhedsråds resolution 1441 havde sat sig i spidsen for en bred koalition og fjernet Saddam endegyldigt. Dette har sikret den irakiske befolkning frihed til at tale, tænke og tro, som de ønsker, uden frygten for en kynisk tyrans straf.

Man kritiserer Bush for at være en religiøs fanatiker, til trods for at han modsat mange danske politikere går ind for, at befolkningen fuldstændig frit kan vælge at udøve deres religion, uden at staten eller præsidenten blander sig. USA har i modsætning til Danmark intet kirkeministerium, ingen folkekirke og ingen statsreligion.

Man kritiserer Bush for at være imod abort, til trods for,at han - på linie med dansk lovgivníng - går ind for abort indtil 16. uge. Dermed ønsker han at stoppe situationen i USA, hvor man dræber et næsten færdigudviklet foster i 24. uge.

Alt dette leder mig så hen til, at når der i efteråret kommer valg i USA igen, så har John McCain og det republikanske parti det bestemt ikke let i forhold til at vinde danskernes hjerter. Faktum er, at Demokraterne vil føre en protektionistisk politik, der vil skade Danmark, men faktum er også, at de lave skatter og den fri verdenshandel, som John McCain vil kæmpe for, gavner ikke bare USA, men hele verden.

Lave skatter og høj økonomisk vækst i USA er en forudsætning for, at den fantastiske økonomiske udvikling, vi har set de seneste år, kan fortsætte. En udvikling, hvor der alene i USA de seneste otte år er blevet skabt ca. 11 millioner jobs og på verdensplan langt flere.

Der er ingen tvivl; Republikanerne har vundet mit hjerte, men ikke journalisternes!

Rune Kristensen er bachelor i statskundskab og landsformand for Konservativ Ungdom

Kilde: