Regler for brug af gulpladebiler forenkles

Regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre ...

Slettet Bruger,

04/04/2008

Regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har indgået en aftale, der forenkler de meget udskældte regler for brugen af gulpladebiler, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Hovedtrækkene i aftalen er følgende:
  • For specielindrettede gulpladebiler vil moms- og skattereglerne blive harmoniseret. Således at kørsel i disse biler mellem hjem og arbejde fremover bliver anset for arbejdsgiverbetalt befordring. Medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige væsentligt fra den erhvervsbetingede kørselsrute.
  • For de ikke specialindrettede gulpladebiler er det aftalt at indføre dagsbeviser. Et dagsbevis kan købes over internettet og giver ret til privat anvendelse af en gulpladebil i et bestemt tidsrum.
  • Reglerne for ledsagebiler ændres, så det fremover er muligt at etablere faste brikse i bilerne uden opkrævning af afgift.
  • 60-dages reglen smidiggøres. Smidiggørelsen består blandt andet i at opgørelsesperioden forkortes fra 24 til 12 måneder.
  • Det er endvidere aftalt, at det ikke skal have moms- og skattemæssige konsekvenser, når en kollega hentes eller sættes af under kørsel til og fra et arbejdssted, hvis arbejdsgiveren har beordret det.
Aftalen er indgået ud fra den fælles overordnede forståelse, at udgifter til transport mellem hjem og arbejde stadig som udgangspunkt er private udgifter, og at det fortsat skal være sådan, skriver Skatteministeriet.

[email protected]

Kilde: